Arbetsgruppsmöte i Sverige: 2011-05-03

Dagsordning för arbetsgruppsmöte
1. Godkännande av syfte

2. Planering av första seminariet

  1. Tema: IT säkerhet
  2. Datum:
  3. Bolaget
  4. Abstrakt
  5. Möjliga föreläsare

3. Granska flyer – Charlotta

4. Välja tema för kommande möten

5. Nästa arbetsgruppens möte

Ankomst – reception

Vår reception stänger kl 16 – Ring på Rune Perssons mobil 0705 34 23 91.

Kontaktperson hos ABB:

Rune L Persson
Phone: +46 40 550166

mobil 0705 34 23 91
email: rune.l.persson@se.abb.com

Adressen är:
ABB Business Center
Boplatsgatan 8
Malmö