Business Intelligence og Industriel Automation

On-line registration

Program i PDF format

Dato: 14. juni 2012

Sted: Chr. Hansen, Avedøre, Hvidovre

Sidste frist for tilmelding: 12. juni 2012

Pris (se nederst på siden.)

Med stigende konkurrence og stadigt mere krævende kunder, er fremstilling aldrig let. Det er her at Business Intelligence kan være en hjælpe for producerende virksomheder.

Business Intelligence skal gøre producerende virksomheder i stand til hurtigt at vurdere virkningen af interne og eksterne ændringer, og Business Intelligence skal hjælper disse virksomheder med at blive mere fleksibel og bedre i stand til at forbedre produktionen.

Business Intelligence kan hjælper virksomheder i fremstillingsindustrien med at:

 • Forbedre planlægning og produktionseksekvering
 • Reducer lagerinvestering
 • Fastholde og udvikle kvalitetssikring
 • Accelerer nyt produkt –  time-to-market
 • Forøg værdien af ​​kunderelationer
 • Reager hurtigt på skiftende markeder og formindsker virksomhedens følsomhed
 • Vælge og anvende nye teknologier

Business Intelligence kan anvendes til at øge virksomhedens fleksibiliteten og hastigheden ift. at skabe information der kan anvendes som beslutningsgrundlag, ved:

 • Hurtigt generere etablerede rapporter
 • Nemt at oprette ad hoc-rapporter
 • Isolere bestemte problemer
 • Analyser af data på tværs af flere systemer
 • Integrere nye datakilder

Deltage i seminaret og få en gennemgang af Business Intelligence projekter i flere virksomheder, og hør om deres erfaringer, udbytte og hvad du skal være opmærksom på ifm. implementering.

Få svar på de nedenfor angivne spørgsmål

 • Hvad er definitionen på Business Intelligence?
 • Findes der BI standarder?
 • Industriel automation som leverandør til Business Intelligence.
 • Hvad er idéen ved at implementer Business Intelligence system?
 • Hvad er business driver ? (Produkt, proces, sporbarhed, gennemsigtighed)
 • Hvilke udfordringer er der ved at  benytte industriel automation som leverandør til BI?
 • Hvorfor leveres data ikke umiddelbart fra automation til BI? Vil vi ikke? Tekniske udfordringer?
 • Hvilken værdi kan det give til produktionen?
 • Hvordan bruges data? Advanced Control – kunne producere tættere på specifikationer.
 • Beslutningshastighed / implementeringshastighed
 • Hvilke data udveksles til BI og hvorfor?
 • Hvad er årsagen til at køre et BI projekt? – LEAN
Pris for deltagelse
1.500 kr. ekskl. moms (*) for medlemmer.
4.100 kr.  ekskl. moms (**)  for ikke medlemmer
(*) Prisen gælder også alle SESAM-Sverige medlemmer.
(**) For ikke medlemsvirksomheder, så gælder der at de 4.100 krediteres ved indmeldelse i foreningen.