Energi & Forsyning nr. 1 – Opstartsmøde

Etablering af virksomhedsnetværk, der vil fokuser på IT som kan effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunder.
 
Program i pdf format
Sted: COWI, Havneparken 1, 7100 Vejle
Dato: 24. januar 2012

09:00 – 09:30
Registrering og kaffe
09:30 – 10:15
Velkomst og introduktion
Carsten Nøkleby, SESAM-World
 
Hvem og hvad er SESAM (networking, arbejdsgrupper, mm)
Præsentation af alle deltagende virksomheder og deres forventninger til netværket.
10:15 – 10:30
Rammerne for dagen – Mål og formål med netværket
Gennemgang af idéen bag etableringen af dette virksomhedsnetværk inden for energi & forsyning.
10:30 – 11:15
Erfaringer fra Bornholms Forsyning 
Bornholms Forsyning er et multiforsyningsseskab med vand, spildevand og varme forsyning. Hør hvad IT projekter har bidraget med i forhold til at opfylde strategiplanen 2011-2015. Får derudover et billede at de udfordringer der har været med IT projekterne.
11:15 – 11.30
Pause & networking
11:30 – 12:30
Forsyningsselskabers udfordringer med anvendelse af IT, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunder
Carsten Nøkleby, SESAM-World
 
Gennemgang af udvalgte udfordringer og hvorledes IT kan være en del af den overordnde strategieksekvering i forsyningsvirksomheder. En interaktiv dialog med deltagerne for at tilsikre at forventningerne efterleves i netværket.
12:30 – 13:15
Frokost og networking
13:15 – 14:00
Erfaringer fra aarhusvand
Aarhusvand ønsker at blandt de førende vandselskaber, hvilket stiller store krav til informationsformidling blandt medarbejdere, kunder og leverandører. Hør om de erfaringer aarhusvand har med integration af IT systemer for at sikre en optimal formidling af information og dermed: sikre forsyningssikkerheden, sikre den gode service over for kunder, mm.
14:00 – 14.30
Opsamling fra seminaret – Input til formål, mål og arbejdsområderResume og opsamling.
14:30 – 15:00
Etablering af styregruppe — inputgivere og koordinatorer til kommende møder
Styregruppens opgaver bliver at komme med input til emner som netværket skal behandle. Det er SESAM sekretariatets opgaver at sikre at der kommer referat, materiale og andet information ud til alle deltagere i netværket.
15:00 – 15.30
Afslutning & networkingFastlæggelse af næste møde.

 

For forsyningsvirksomheder og energiselskaber bliver IT en kernekompetence i fremtiden for at kunne efterleve kravene til forsyningssikkerhed, benchmarking, mm. Derfor bør virksomhederne forholde sig til punkterne nedenfor.

 1. IT investeringer skal være en del af forsyningerne strategieksekvering. Tænk it som en del af forretningsudviklingen og sikre at de forretningsprocesser, der kan automatiseres bliver en del af de kommende it projekter.
 2. IT projekter skal inkludere forandringsledelse og procesudvikling. Et tæt samarbejde i organisationen, der sikre at ledelsessystemet opdateres i takt med it projekterne gennemføres.
 3. Innovation og sikkerhed skal inkluderes i it arkitekturarbejdet. Her skal det sikres, at systemerne er dokumenterede og der er sikkerhed for at andre kan overtage vedligeholdelsen fremadrettet. I større omfang skal der vælges løsninger, der gør forsyningen uafhængige af enkelte ressourcer.
 4. Udnyt innovationskræfterne i hele organisationen. Involvere de dele af organisationen der til dagligt arbejder med problemstillingerne, og lad dem være en del af inputgiverne og beslutningsgrundlaget, for at opnå kommitment for den kommende løsning i både implementering og drift.
 5. Standardisering af IT systemer og opbygning af kompetencer – forankring af kompetencer i organisationen – Ensartet betjening af anlæg og systemer. F.eks. Standardisering af SRO anlæg ved at standardisere tavler, PLC, SCADA systemer, standard udbudsmateriale, mm.
 6. Etableret en governance struktur, der sikre at strategier for it anvendelse, og medvirker til at it systemer implementereres og forankres i organisationen. IT governance skal være en central del af forsyningers overordnede strategiske planlægning, for at opnå god ledelse og effektiv styring af forsyningens anvendelse af IT.
 7. Fastlæggelse af IT organisation og tilhørende IT kompetencer

 

Forsyningsvirksomhederne har udvalgte kerne systemer, som er :

 • Økonomisystem
 • SRO (Tavler, PLC og SCADA systemer)
 • Geografisk Informations system – GIS
 • Kundeafregningssystem (CRM, fjernaflæsning, mm)

Derudover anvendes nogle sekundære systemer, som er:

 • Ledelsessystem
 • Fjernaflæsning

Endelig anvendes flere special systemer som f.eks.

 • Projektstyring
 • Analyseværktøjer (Termis, Aquis, Cyme, MikeUrban, m.fl)
 • Vedligeholdelsessystem
 • Sags– og dokumentstyring
 • m.fl.

 

Få indsigt i kravene til systemerne fremover, og hvorledes systemerne fremadrettet vil blive sammenkoblede så de optimere forretningsgangene.

Praktiske oplysninger

Dato: 24-01-2012
Sted: COWI, Havneparken 1, 7100 Vejle
 
Tilmelding
www.sesam-world.com/tilmelding eller telefon +45 7240 1464
Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen.
 
Sidste tilmeldingsfrist: Mandag den 22-01-2012
 
Pris
Mindre beløb til forplejning, maksimalt 500,- kr. excl. moms
 
 
Afmelding
Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen.
Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst