SESAM fokus områder

Link til pyramide figur i PowerPoint format: SESAM_pyramide

SESAM automationspyramide

SESAM arrangere faglige arrangementer inden for de 4 hovedområder: automationsteknologi, GAPP, ENERGI og FOOD.

Seminarer

Der afholdes 8 seminarer / konferencer inden for automation om året. Hos medlemsvirksomh

ed kan de medarbejdere som netop har interesse i emnet deltage til medlemspris. Der er tale om aktuelle emner, som har bred anvendelse på tværs af produktions sektorer. F.eks. har der været afholdt seminar inden for:

  • Virtualisering af automationsløsninger
  • Automationsprojekter og kørende produktion
  • Mennesker og teknik og 5-10 år i automationsbranchen
  • Brugergrænseflader
  • Vedligeholdelse af automationsløsninger
  • Samspillet mellem forretningsprocesser og automationsløsninger

 

Workshops

I forbindelse med udvalgte seminarer gennemføres der workshops. Resultaterne fra disse workshops samles i en lille rapport, som er tilgængelig for alle medlemsvirksomheder.

Arbejdsgrupper

SESAM organiserer frekvensmæssigt arbejdsgruppemøder inden for de angivne fagområder, for at sikre at der ske en god dialog mellem medlemmerne. Målet er at virksomheder med interesse i emnet, som ønsker at møde ligestillede for at diskutere emnet, for dermed i fællesskab at finde ”bedste praksis” for branchen. Det er især vigtigt, at der deltagere medlemmer der repræsenterer forskellige roller: Produktion, rådgivning, leverandør, myndighed, mm. Målet er, at der udarbejdes vejledninger, skabeloner og/eller tjeklister, der kan styrke medlemmernes forretning.

Medlemmer er velkommen til at foreslå nye arbejdsgrupper.

B2B møder

SESAM kan også arrangere business2business møder, mellem medlemsvirksomhederne, hvor de kan få en fortrolig dialog om et emne, en case, et projekt, mm.

SESAM kan være med til at etablere konsortier til løsning af givne opgaver.

Hvem kan blive medlem

Et medlemskab af SESAM er relevant for alle danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og konsulentvirksomheder, der har behov for automatisering eller arbejder med automatisering.

Et medlemskab giver muligheden for at deltage og påvirke arbejdsgruppernes arbejde, seminarer og konferencer.

Yderligere information om medlemskab og kontingent findes på hjemmesiden: