Energi og Forsyning

Energi arbejdsgruppen er ny og vil have fokus på at optimere energi- og forsyningsvirksomhedernes anvendelse af IT og tilhørende automationsløsninger. Arbejdsgruppen vil arbejde med automationsløsninger til energi– og forsyningssektoren, der vil dække mange faglige discipliner og kompetencer. Målet er, at styrke forsyningssektorens anvendelse og udnyttelse af It og automationsteknologien i forhold til deres forretningsprocesser.

Behov for IT strategi

Den store omvæltning, der sker i forsyningsbranchen med selskabsdannelser og øget fokus på serviceydelser gør, at der vil komme efterspørgsel efter it systemer til at understøtte disse behov.

Der er spottet, at et multiforsyningsselskab har behov for at kikke på følgende områder

 • GIS – Geografisk Informations System
 • ERP – Enterprise Resource Planning
 • ESDH – Elektronisk Sags– og Documenthåndtering
 • BI – Business Intelligence
 • CRM og afregningssystem
 • SRO – Styring Regulering og Overvågning
 • Asset Management
 • Projektstyring & -ledelse
 • Infrastruktur og sikkerhed
 • Fjernaflæsning
 • Vedligeholdelse
 • Hændelsesregistrering

 

En af de første opgaver er at se på hvorledes, virksomhederne kan opnå deres forretningsmæssige mål mht. forsyningspligt, og dermed minimere driftsstop, fejl, mm. Der vil blive set på standardisering indenfor Styring Regulering og Overvågning (SRO).

Derudover vil der blive set på, hvorledes virksomhederne kan yde en bedre service over for kunderne, ved at indføre fjernaflæsning og den tilhørende energirådgivning.

Erfa netværkets rolle

Erfa netværket vil hjælpe med at forbinde forretningen med teknologien. Forbindelsen skaber vi ved, på den ene side, at have virksomheder med teknisk fag forståelse, og på den anden side ved at have deltagere, der kender kunders forretningsprocesser og problemstillinger.

At forbinde teknologi med forretning er en svær disciplin. Kun et mindretal af virksomhederne har selv disse kompetencer, og netværket kan være med til at styrke den enkelte deltagers viden på området.

Målet er, at erfa netværket kan anvendes til at få ny viden om hvorledes de forretningsmæssige behov bedst mulig understøttes af IT systemer. Der vil i den forbindelse bliver set på systemerne, de krav og ændringer det stiller til organisationen.

Erfa netværket tager sigte på at sikre, at de deltagende virksomheden får optimale forretningsprocesser samt det optimale forretningsmæssige udbytte af IT og automations teknologien.