FOOD – Fødevareproduktion

Kravene til fødevareindustrien bliver højere og højere pga. international konkurrence, og et af midlerne for at klare sig i konkurrencen er at automatisere produktionsanlæggene. De øgede krav om automatisering stiller nye krav til fødevareproducerende virksomheder. Fødevareproducenterne skal beherske fremstillingsprocessen og samtidig beskrive processen, således at automationsleverandøren kan fremstille en løsning. Derudover skal fødevareproducenten forholde sig til de løsningsforslag og teknologi som automationsleverandørerne kommer med.

Værdien af FOOD

Der er mange elementer som fødevareproducerende virksomheder og automationsleverandører skal forholde sig til, så som uddannelse og træning af medarbejdere pga. det øgede automationsniveau.

Fødevareproducenten skal udover selve udviklingen og automatiseringen af et anlæg, også tage højde for den fremtidige vedligeholdelse af anlægget. De skal planægge hvordan vedligeholdelsen skal varetages, og hvem der skal stå for denne vedligeholdelse.

FOOD vil via et samarbejde mellem fødevareproducerende virksomheder og automationsleverandører prøve, at beskrive hvorledes en kunde og leverandør opnår det bedste samarbejde for begge parter. For dermed at forhindre forsinkelser, tillægsordrer og manglende funktionalitet.

Er produktionskapaciteten ikke som planlagt kan det give alvorlige problemer. Specielt hvis der er gennemført en markedskampagne, eller andre produktionssteder er under afvikling og medarbejderne er opsagt eller bedt om at flytte.

FOOD vil bl.a. stille et antal checklister til rådighed, og beskrive hvilke konsekvenser manglende beslutninger i udviklingsprocessen kan have på afleveringsforretningen.

Derudover er det målet, at få skabt en mere struktureret udvikling, der vil bidrage til at anlæggene er mere gennemskuelige og dermed mere  fremtidssikrede.

Nogle af de overvejelser der skal gøres i FOOD er, at vurdere, hvilken data der allerede er tilgængelige i databaser, og som kan anvendes fremadrettet til at optimere produktion og/eller forbedre produkt. Andre overvejelser er anvendelsen af GAPP projektmodellen specifikt til fødevareindustrien.

Formål og mål

Formålet med SESAM-FOOD er at kunder, leverandører og myndigheder til produktions– og automationsanlæg i fødevareindustrien kommer til at forstå hinanden bedre.

Målet er, at analyser og beskrive hvorledes fødevareindustriens konkurrenceevne kan forøges ved, at udnytte automations teknologi optimalt i forhold til den nuværende produktion og teknologi.

Målet med FOOD er, at sikre ens sprog mellem kunde og leverandør, der sikre bedre kommunikation. Altså, et bedre forhold mellem kunde og leverandør der vil sikre en større innovation og værdi for både kunde og leverandør.