Teknologi og standardisering

Link til figur i PowerPoint format: isa88-95
Sammenhæng mellem ISA-88 og ISA-95

Reducere tid og omkostningerne til integration af maskinudstyr med guidelines

Arbejdsgruppen har fokus på hvordan virksomheder kan forbedre produktions fleksibilitet, gennemløbs tider og øge kapacitet på maskinudstyr og samtidig reducere omkostninger til integration, ved at anvende standarderne fra f.eks. ISA, og OMAC.

Hvad har virksomhederne brugt af standarder og hvad har de manglet og været nødsaget til at tilføje. Deltag i diskussionen om den proces som virksomhederne skal i gennem for at skabe et standardiseret interface til systemerne fra produktionsudstyr til ERP.

Diskutere samspillet med maskinbyggere og hvilke udfordringerne der er ved at anvende standarder. Hvad kan automationsleverandørerne levere af standard software, der understøtter standarderne, så som ISA-88, ISA-95 og Make2Pack.

Der er en mulighed for at vi som gruppe kan etableret et forum, der sikre uddannelse og træning i standarderne.

ISA-88

Den internationale standard for fleksibilitet i produktionen

ISA-88 er en international standard. Standarden hjælper industrier til at producere på en fleksibel måde. Standarden består af modeller og terminologi til strukturering af produktionsprocessen og for udvikling af det kontrolsystem til styring af udstyr. ISA-88 kan anvendes i fuldt automatiseret, semi automatiserede og selv i helt manuelle produktionsprocesser.

ISA-88 standarden definerer en hierarkiske struktur til styring og proces segmentering, som adskiller produkterne fra den proces, der fremstiller produkterne. Standarden gør det muligt at genbruge og udskifte fleksibilitet udstyr og software. ISA-88 giver en struktur for integration på tværs af de traditionelle ERP, MES og kontrol domæner (SRO).

ISA-95

Den internationale standard for integration af virksomheden og kontrolsystemer

ISA-95 består af modeller og terminologi. Disse kan bruges til at afgøre, hvilke oplysninger, der skal udveksles mellem systemer for salg, finansiering, logistik og systemer til produktion, vedligeholdelse og kvalitet. Disse oplysninger er struktureret i UML-modeller, som er grundlaget for udviklingen af standard grænseflader mellem ERP og MES-systemer. ISA-95 standarden kan bruges til flere formål, for eksempel som en guide for definitionen af brugernes behov, for udvælgelse af MES leverandører og som grundlag for udvikling af MES-systemer og databaser.

ISA-95 kan bruges som en metode til at definere grænsefladen mellem virksomheds systemer og produktion kontrolsystemer    (SRO).