Gode Automations Projekt Processer

Link til GAPP projektmodel v1.2 i pdf format: GAPP Projektmodel v01.2

Gode Automations Projekt Processer er en projektmodel, med tilhørende vejledninger, skabeloner og checklister til gennemførelse af automationsprojekter i et samspil med andre fag kompetencer, så som proces, mekanik, og bygning.

GAPP projektmodellen er udarbejdet af mere end 70 producerende virksomheder, rådgivere og leverandører inden for automationsbranchen, og afspejler bedste praksis i branchen.

En forenklet arbejdsgang

Med GAPP projekt– og dokumentværktøj får du én fælles projektmodel, og et sæt af tjeklister og dokumentskabeloner, der sikre, at gældende krav til specifikationer af automationsprojekter overholdes.

Det betyder, at dine samarbejdspartneres fokus rettes mod det, der er særligt for den enkelte del i projektet.

Med GAPP projektmodellen er der adgang til de fleste vejledninger, skabeloner og checklister, der dækker lige fra instrumentering, installation, hardware, software, test, m.fl.

 GAPP projektmodellen består af 3 elementer:

  • GAPP beskrivelse af projektmodellen. En håndbog i opbygningen og brugen af projektmodellen og bedst praksis.
  • GAPP vejledninger, der er beskrivelsestjeklister og beskrivelsesskabeloner der kan anvendes til at udarbejde automatiseringsprojekt beskrivelser.
  • GAPP beskrivelser – en arbejdsspecifik de facto standard, som sammen med projektspecifikke beskrivelser udgør den samlede projekt beskrivelser.

En fælles standard

GAPP projektmodellen er værktøjet, der sætter dig i stand til lettere at udarbejde beskrivelser, og som samtidig forbedrer din kommunikation med dine samarbejdspartnere, så misforståelser mindskes. GAPP projektmodellen er en fælles standard for beskrivelse af automatiseringsprojekter. Værktøjet er blevet til i samarbejde med en lang række toneangivende aktører i branchen, så kvaliteten og det faglige niveau i beskrivelserne altid er i top.

Beskrivelser med mange fordele

GAPP projektmodellen giver dig og dine samarbejdspartnere en række fælles og individuelle fordele:

Få en ensartet struktur

Det bliver nemmere for dig, at placere og finde informationer på grund af en fælles og ensartet struktur i beskrivelserne.

Spar tid på beskrivelserne

Du sparer tid på beskrivelsesarbejdet, da beskrivelserne på en ensartet måde angiver de generelle specifikationer for et arbejdes udførelse.

Kvalitetssikret indhold

Vores faglige redaktører ajourfører løbende værktøjet, og du vil opleve, at beskrivelsernes indhold altid er kvalitetssikret og opdateret, også når det gælder normer og standarder.

Forbedret kommunikation

Kommunikationen mellem dig og dine samarbejdspartnere bliver forbedret, da den fælles standard gør at mange misforståelser mindskes, og at alle parter kommer til at ”tale samme sprog”.

Enklere beslutninger

Når både du og dine samarbejdspartnere på  en sag anvender beskrivelsesværktøjet, bliver det enklere at beslutte, i hvilke arbejdsbeskrivelser og faser de enkelte ydelser skal specificeres.

En checkiste, der giver større sikkerhed

Projektmodellen fungerer som en tjekliste for de forskellige arbejders ydelser, så der er større sikkerhed for, at alt huskes i udarbejdelsen af beskrivelser.

Kom hurtigt i gang

Med GAPP modellen få du adgang til alle vejledninger, skabeloner og checklister der er relateret til GAPP projektmodellen. Desuden får du adgang til alle arbejdsdokumenter, og arbejdsgruppemøder. Det betyder at du løbende kan følge med i udviklingen af modellen og dens værktøjer og du har muligheden for at bidrage med din viden og kompetencer. Du mødes med   kolleger og specialister, og kan få god inspiration til dine opgave som projektdeltager, projektleder og projektejer.

GAPP beskrivelsesanvisninger indeholder projektmodel med tilhørende checklister og dokumentskabeloner, der alle kan guide dig igennem et automatiseringsprojekt.