Etablering af SESAM-FOOD Netværk

On-line tilmelding

For alle SESAM medlemmer.

Formålet med mødet er at få etableret en styregruppe, der kan hjælpe med fastlægge de emner som FOOD gruppen. Fokusere på og eventuelt starte workshop, hvor der udarbejdes vejledninger (guidelines), skabeloner og checklister.

Få skabt et forum hvor idéer kan diskuteres og udvikles til gavn for fødevareproducerende virksomheder, deres leverandører, system integratorer og rådgivere.

Elementer som FOOD fokuser på:

–          Hvilke udfordringer har fødevareproducerende virksomheder ift. automation

–          Sporbarhed

–          Krav til dokumentation

–          Vedligehold

–          Krav til udstyr og brugergrænseflader (operatør, vedligehold, eksterne,…)

–          Standardisering

–          Myndighedskrav og hvorledes inkluderes de til kravspecifikationer og hvorledes valideres det at kraven er opfyldt i løsningen.

–          Krav til sammenkobling af administrativ IT og automations IT.

–          Uddannelse og krav på fabrikker

  • Netværk og protokoller
  • Instrumenter
  • PLC, HMI
  • SCADA, MES
  • Interface til ERP