Faggruppe møder resten af 2018

FAGGRUPPE møder resten af 2018

 Ønskes der tilmelding til disse Faggruppe møder – send en mail til info@sesam-world.dk

(deltagelsen kræver et medlemskab).

PackML & Line Integration

Dato: 24-10-2018, kl. 9:30-14:00 Sted: VELUX, Rydalvej 2, 8752 Østbirk

Dagsorden: • Knowledge sharing – 1½ time • Hvad rører sig i den enkelte virksomhed • Line Controller – Demo hos VELUX • Hvorledes bygges en struktur på en Line Controller • VELUX • ARLA

Informationssikkerhed

Dato: 20-11-2018, kl. 9:30-14:00 Sted: Arla Foods, Karolinevej 1, 4200 Slagelse

Dagsorden • Asset Management (IT og OT) • 5-10 minutter fra hver Virksomhed – Hvad gøres ift. Asset Management? • Novo Nordisk • Dupont • Danish Crown • Tetra Pak • Arla Foods • Præsentation fra CISCO • CISCO ISE – hvad kan det give af overblik over assets på netværket? • Gennemgang af cases • Hvorledes håndteres et multi vender setup (e.g. switche fra andre leverandører) • CISCO SDN og Access • Gennemgang af værktøjer (Evt. næste workshop) •  Securiot.dk •  Siemens – Asset 62443 • Novotek, Versiondog

Produktionsdata til Cloud

Dato: 03-12-2018, kl. 9:30-14:00 Sted: SESAM, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg

Abstrakt for workshop: SESAM påtænker at oprette en arbejdsgruppe med formål at samle repræsentanter for virksomheder, som ønsker at udnytte de nye IIoT teknologier til opsamling og analyse af produktionsdata. Nedenfor er emner, hvor der på workshops kan udveksles erfaringer: Cloud og omegn: • Hvilke Cloud platforme skal man vælge. • Hvilke teknologier på disse platforme – hvilke NoSQL databaser, Mongo, Kassandro • Hvilke hot/coldstream teknologier • Hvilke protokoller fra premise til Cloud • Hvilke analyse værktøjer / AI / machine learning er relevante og hvor går udviklingen hen ? On premise: • Protokoller – er der on-premise protokoller, som ligger laget under Premise2Cloud protokollerne (MQTT mfl) • Connection til classic MES og classic automation • Nye “spread-all-over” sensors med egne connections, direkte til Cloud, eller indirekte. • Security ?! • Fog’s – Deploying cloud til premise, fx. Som man kan med Azure, altså købe en lokal onpremise Azure stack • EDGE teknologier • Etc.