Faggruppemøde: IT sikkerhed i produktionen

IT-sikkerhedFor Faggruppemedlemmer.

Dato: den 10. marts 2016

Sted: Danish Crown, Østbirkvej 2, 8700 Horsens

Målet med mødet og de efterfølgende arbejdsgruppemøder er at få skabt nogle retningslinjer for håndtering af IT sikkerhed i produktionen.

Tilmelding