GAPP kurser

GAPP ‘Gode Automations Projekt Processer’

Formål med kursusprogrammet er at udbrede og fastholde kendskabet til Gode Automations Projekt Processer (GAPP), for at få et fælles projektgrundlag for gennemførelse af projekter mellem kunder og leverandører. Fremme forståelsen for de menneskelige relationer, samspilsregler og egenskaber i et projekt. GAPP projektmodellen og kursusprogrammet, som består af 9 moduler og tilhørende ledelsestemadage, er udarbejdet af SESAM i samarbejde med mere end 70 danske virksomheder.
 

Målet har været at beskrive ”Bedste Praksis” i Danmark. GAPP Projektmodellen er skabt af mere end 100 personer, der på skift har deltaget i 50 arbejdsgruppemøder. Der er investeret mere end 3000 timers arbejde i gruppens arbejde. GAPP projektmodellen er og bliver løbende evalueret i takt med, at GAPP projektmodellen bliver anvendt i udvalgte projekter hos de virksomheder som er medlem i SESAM.

GAPP kursusforløbet er sammensat af to moduler der udgør en basis, og hertil hører 7 tillægsmoduler. Når de to basismoduler er gennemført sammen med 3 tillægsmoduler er man certificeret GAPP praktikker. Dette kan udvides med en overbygning i form af at anvende GAPP værktøjer på et kørende projekt i egen virksomhed, hvor der er tilknyttet
en proceskonsulent. Herefter er man GAPP pilot. Endelig kan virksomhedens medarbejder blive GAPP master ved at implementere dele eller hele GAPP projektmodellen som projektstyringsmodel i virksomheden.

For yderligere information om de enkelte kursusmoduler, se siderne nedenfor:

Modul 1+2+3: GAPP Basis og projektopstart

Modul 3+4: Kravspecifikation, tilbud og udbud

Modul 5+7: Aflevering, evaluering, test og testplaner

Modul 8+9: Risikostyring, kvalitetssikring og implementering af projektmodel

 Automatiseringsprojekter for begyndere

IMG_0319IMG_0964IMG_0298