Modul 1- GAPP Basis og projektopstart

GAPP Gode Automations Projekt Processer
Formål med kursusprogrammet er at udbrede og fastholde kendskabet til Gode Automations Projekt Processer (GAPP), for at få et fælles projektgrundlag for gennemførelse af projekter mellem kunder og leverandører. Fremme forståelsen for de menneskelige relationer, samspilsregler og egenskaber i et projekt. GAPP projektmodellen og kursusprogrammet, som består af 4 moduler og tilhørende ledelsestemadage, er udarbejdet af SESAM i samarbejde med mere end 70 danske virksomheder. Målet har været at beskrive ”Bedste Praksis” i Danmark. GAPP Projektmodellen er skabt af mere end 100 personer, der på skift har deltaget i 50 arbejdsgruppemøder. Der er investeret mere end 3000 timers arbejde i gruppens arbejde. GAPP projektmodellen er og bliver løbende evalueret i takt med, at GAPP projektmodellen bliver anvendt i udvalgte projekter hos de virksomheder som er medlem i SESAM.

Indhold 
Kurset vil give en gennemgang af GAPP projektmodellen og dens faser. Kurset vil skabe overblik over aktiviteter og dokumenter i et projektforløb.
Deltageren vil blive præsenteret for Gode Automations Projekt Processer (GAPP) og opnår en viden der
sikre, at deltageren efter kurset, kan benytte GAPP modellen på egne projekter.
Målet med kurset er at deltagerne efter forløbet har:

 • Fået indsigt i GAPP projektmodellens anvendelighed i forbindelse med små og store projekter.
 • Fået overblik over GAPP værktøjer, skabeloner, checklister og procesbeskrivelser.
 • Gennemført øvelser der giver indsigt i udvalgte værktøjer, skabeloner og checklister.
 • Fået indsigt i hvordan andre virksomheder har anvendt GAPP i forbindelse med projekter

Kurset vil sikre at deltagerne får:

 • En præsentation af en fælles projektmodel med tilhørende værktøjer.
 • En introduktion til hvordan GAPP projektmodellen kan anvendes som fælles ramme for automationsprojekter.

Kurset danner en basis for deltagerne der omfatter:

 • En kort gennemgang af tankesættet bag GAPP byggende på ”Best Practice”
 • Et overblik over GAPP modellens faser
 • Trin for trin gennemgang af GAPP modellens 14 delaktiviteter med kommentarer og forklaringer
 • Gennemgang af en CASE der gennemføres i henhold til GAPP modellen
 • Et overblik over projektmodellens gennemgående aktiviteter med fokus på krav og ændringer.
 • At deltagerne har gennemgået hvordan opnås en god start på et projektsamarbejde – boot camp.
 • Formål med opstartsmøde
 • Hvorledes planlægges et opstatsmøde
 • Afholdelse af opstartmøde
 • Opfølgning

Målgruppe
Kurserne er målrettet mod medarbejdere i virksomheder der har eller vil få projekter inden for bl.a. IT, maskiner og automatisering. Der er tale om både kunder til udstyr, samt rådgivere og leverandører. Det kan være en fordel hvis både kunde og leverandør i et projekt deltager, idet kurset giver et fælles grundlag for at gennemfører et projekt.

Forudsætninger og undervisningsniveau
I forbindelse med kurset vil en del af materialet til kurset blive fremsendt på forhånd før kurset, og det anbefales at være bekendt med materialet inden kursusdagen. Det er ingen forudsætning at deltagerne har arbejdet med projektledelse, men det er en fordel.

Bevis

Man modtager et kursus bevis efter afsluttet GAPP modul

Interesseret

Send en mail på info@sesam-world.dk med oplysning om antal deltagere  – der skal minimum være tilmeldt 6 deltagere.

Vi bestræber os på at afholde kurserne i virksomhederne – hvor I som virksomhed afholder alle kursusomkostningerne.

Ønsket et “skræddersyet” kursus for virksomheden – skal der indhentes et tilbud.