Modul 2: Kravspecifikation, tilbud og udbud

GAPP Gode Automations Projekt Processer
Indhold 

At deltagerne har gennemgået hvordan en kravspecifikation udarbejdes trin for trin.

 • Formål med opsamling og specifikation
 • Hvad er en kravspecifikation
 • Hvorfor udarbejde en kravspecifikation
 • Forudsætninger for en god kravspecifikation
 • Struktur for kravelementer
 • Forslag til arbejdsopgaver
 • Afgrænsning af kravspecifikation
 • Forslag til arbejdsfaser
 • Godkendelse af kravspecifikation
 • Forslag til arbejdsfaser
 • Hvordan skal en kravspecifikation opdateres
 • Formål med udbud og tilbud
 • Rækkefølge for udbudsprocessen
 • Udbudsmaterialets indhold
 • Opfølgningsliste og checkliste

Med udgangspunkt i et oplæg vil deltagerne igennem øvelser udarbejde et udbudsmateriale. Undervisningen vil gennemgå og øve brugen af de hjælpe dokumenter som er udarbejdet under GAPP. All undervisningen vil blive gennemført som vekslende mellem foredrag, øvelser og erfaringsudveksling.

Målgruppe
Kurserne er målrettet mod medarbejdere i virksomheder der har eller vil få projekter inden for bl.a. IT, maskiner og automatisering. Der er tale om både kunder til udstyr, samt rådgivere og leverandører. Det kan være en fordel hvis både kunde og leverandør i et projekt deltager, idet kurset giver et fælles grundlag for at gennemfører et projekt.

Forudsætninger og undervisningsniveau
Deltagelse i Modul 1: GAPP Basis. Det er ingen forudsætning at deltagerne har arbejdet med projektledelse, men det er en fordel.

Interesseret

Send en mail på info@sesam-world.dk med oplysning om antal deltagere  – der skal minimum være tilmeldt 6 deltagere.

Vi bestræber os på at afholde kurserne i virksomhederne – hvor I som virksomhed afholder alle kursusomkostningerne.

Ønsket et “skræddersyet” kursus for virksomheden – skal der indhentes et tilbud.