Modul 3: Aflevering, evaluering, test og testplaner

GAPP Gode Automations Projekt Processer
Indhold 
At deltagerne har gennemgået hvorledes et projekt afleveres og hvordan gennemføres en evaluering

  • Hvorledes gennemføre en afleveringsforretning
  • Hvorledes evalueres den interne indsats og hvordan identificeres forbedringer
  • Hvorledes afholdes evalueringsmøder – gennemgang af tjeklister
  • Udarbejdelse af evalueringsrapport

At deltagerne har gennemgået hvorledes planlægges og gennemføres test trin for trin.

  • Hvilke test skal gennemføres
  • Hvad kræves af testspecifikationer
  • Hvilken testfilosofi skal anvendes
  • Fastlæggelse af teststrategi
  • Processen at teste, og sikre at fejl rettes
  • Godkendelse af testresultater

Målgruppe
Kurserne er målrettet mod medarbejdere i virksomheder der har eller vil få projekter inden for bl.a. IT, maskiner og automatisering. Der er tale om både kunder til udstyr, samt rådgivere og leverandører. Det kan være en fordel hvis både kunde og leverandør i et projekt deltager, idet kurset giver et fælles grundlag for at gennemfører et projekt.

Forudsætninger og undervisningsniveau
Det er ingen forudsætning at deltagerne har arbejdet med projektledelse, men det er en fordel.

Deltagelse i Modul 2: Kravspecifikation, tilbud og udbud (IEA6502).

Interesseret

Send en mail på info@sesam-world.dk med oplysning om antal deltagere  – der skal minimum være tilmeldt 6 deltagere.

Vi bestræber os på at afholde kurserne i virksomhederne – hvor I som virksomhed afholder alle kursusomkostningerne.

Ønsket et “skræddersyet” kursus for virksomheden – skal der indhentes et tilbud.