Modul 4: Risikostyring, kvalitetssikring og implementering af projektmodel i virksomhed

GAPP Gode Automations Projekt Processer

Indhold
At deltagerne har gennemgået hvorledes styres risici gennem et projekt – hvorledes skabes overblik og hvilke tjeklister er til rådighed.

 • Hvad er risikostyring i forbindelse med projekter?
 • Hvornår foretages risikostyring?
 • Forslag til at identificere risici
 • Prioritering og kategorisering af risici
 • Etablering af handlingsplaner
 • Opfølgning på risici

At deltagerne har gennemgået hvorledes en virksomhed kan implementere kvalitetssikring i forbindelse med gennemførelse af projekter. Modulet vil give et overblik over de væsentlige aspekter ved implementering af projektmodel, så som:

 • Gennemgang af processen at indføre en projektmodel – trin for trin
 • Indsigt i de organisatoriske aspekter ved at implementere en projektmodel
 • Hvorledes involveres organisationen
 • Hvorledes kan ledelsen motivere i processen
 • Hvorledes skal fokuseres være på metoder, systemer og kultur/organisation

Dette modul giver et godt fundament for at gennemføre et GAPP pilot eller en GAPP master.

Målgruppe
Kurserne er målrettet mod medarbejdere i virksomheder der har eller vil få projekter inden for bl.a. IT, maskiner og automatisering. Der er tale om både kunder til udstyr, samt rådgivere og leverandører. Det kan være en fordel hvis både kunde og leverandør i et projekt deltager, idet kurset giver et fælles grundlag for at gennemfører et projekt.

Forudsætninger og undervisningsniveau

Deltagelse i Modul 1: GAPP Basis og projektopstart. Det er ingen forudsætning at deltagerne har arbejdet med projektledelse, men det er en fordel.

Interesseret:

Send en mail på info@sesam-world.dk med oplysning om antal deltagere  – der skal minimum være tilmeldt 6 deltagere.

Vi bestræber os på at afholde kurserne i virksomhederne – hvor I som virksomhed afholder alle kursusomkostningerne.

Ønsket et “skræddersyet” kursus for virksomheden – skal der indhentes et tilbud.