GAPP Kursus

GAPP Gode Automations Projekt Processer
Formål med kursusprogrammet er at udbrede og fastholde kendskabet til Gode Automations Projekt Processer (GAPP), for at få et fælles projektgrundlag for gennemførelse af projekter mellem kunder og leverandører. Fremme forståelsen for de menneskelige relationer, samspilsregler og egenskaber i et projekt. GAPP projektmodellen og kursusprogrammet, som oprindeligt bestod af 9 moduler og tilhørende ledelsestemadage, er udarbejdet af SESAM i samarbejde med mere end 70 danske virksomheder. Målet har været at beskrive ”Bedste Praksis” i Danmark. GAPP Projektmodellen er skabt af mere end 100 personer, der på skift har deltaget i 50 arbejdsgruppemøder. Der er investeret mere end 3000 timers arbejde i gruppens arbejde. GAPP projektmodellen er og bliver løbende evalueret i takt med, at GAPP projektmodellen bliver anvendt i udvalgte projekter hos de virksomheder som er medlem i SESAM.

GAPP Modul 1: Basis og Projektstart – Læs mere her: LINK

GAPP Modul 2:  Kravspecifikation, tilbud og udbud – Læs mere her:  LINK

GAPP Modul 3: Aflevering og evaluering. Test og testplaner.- Læs mere her: LINK

GAPP Modul 4: Risikostyring. Kvalitetssikring og Implementering. Læs mere her: LINK

Tilmelding

Tilmeldinger som vi har bekræftet skriftligt, er bindende for kursisten. Tilmelding

Interesse i et kursus

Interesse i et kursus er ikke bindende, før du som kursist har valgt kursusdato og modtaget skriftlig bekræftelse fra os.

Firmatilpasset kursus

Er I flere end seks personer fra dit firma, som skal på samme kursus, sammensætter vi gerne et firmatilpasset program specielt til jer. Send en mail om ønsker og antal på info@sesam-World.dk

Betaling

SESAM-World fremsender en faktura når kurset er tilmeldt.

Kursuspris

I kursusprisen indgår forplejning. De oplyste kursusafgifter er excl. moms.

Kursusdokumentation

Kursisten modtager et kursusbevis efter hvert afsluttet kursusmodul.

Aflysning

Opnår et kursus ikke tilstrækkelige tilmeldinger (minimum 6 deltagere), forbeholder SESAM-World  sig ret til at aflyse kurset. Aflysning af et kursus vil ske skriftligt til de kursister som har tilmeldt sig. Kursisten tilbydes reservation på næste ordinære kursus.

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, skal du omgående og  skriftligt melde afbud til SESAM-World. Din tilmelding kan naturligvis overføres til en anden person fra samme virksomhed. Dette skal også meddeles skriftligt til SESAM-World. Hvis du melder afbud senere end 5 arbejdsdage før kursusstart, skal du betale fuld kursusafgift.

Ophavsret

Materiale og software som du erhverver på et kursus, må ikke kopieres eller overgives til tredjepart. I særlige tilfælde kan der gives lov til at benytte/overdrage materialet. Du kan anmode om tilladelse til at benytte/overdrage materialet ved at kontakte den ansvarlige for SESAM-World’s kurser. Tilladelsen er kun gyldig, hvis den er skriftlig