Generalforsamling 2012

SESAMs generalforsamling
 
Den 24. oktober 2012
Afholdes hos
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
 kl. 18:00 – 20:30
24. ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for SESAM.
Dagsorden
 1. Spisning og networking
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden aflægger beretning om SESAM’s virksomhed i det forløbne år
 4. Fremlæggelse regnskab
 5. Gennemgang af budget for det kommende år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt
Ad. 1: Der var spisning og networking fra kl. 18:00 – 19:00
Ad. 2: Lejf Fomsgaard, Grundfos blev valgt som dirigent.
Ad. 3: Formandens beretning
 
SESAM-møder afholdt i 2011/2012
 95.            Dato:         22-09-2011                                
Tema:        Advanced Control
Sted:         Krüger, Søborg
Antal:        53
 
96.            Dato:         22-11-2011
Tema:        LEAN & Automation
Sted:         Lemvigh-Müller, Kolding
Antal:        62
 
 97.             Dato:         08-03-2012
Tema:        Automationstrend – Udviklingsværktøjer
Sted:          Syddansk Universitet, Odense
Antal:        93
 
 98.             Dato:         27-04-2012
Tema:        OMAC – standardization of interfaces
Sted:          Krüger, Søborg
Antal:        39
 
99.              Dato:         14-06-2012
Tema:        Business Intelligence og Industriel Automation
Sted:          Chr. Hansen, Avedøre
Antal:        66
 
100.            Dato:         12-09-2012
Tema:        Få succes med automatisering i producerende virksomheder
Sted:          Automatik 2012, Idrættens Hus, Brøndby
Antal:        58
 

SESAM Sverige møder
01.            Dato:         28-09-2011                                 
Tema:        IT-säkerhet i produktion
Sted:         Alfa Laval, Lund
Antal:        41
 
02.            Dato:         18-01-2012
Tema:        Manufacturing Execution System
Sted:         Tetra Pak, Lund
Antal:        61
 
 03.             Dato:         17-04-2012
Tema:        Virtualisering och automationslösningard
Sted:          ABB, Malmö
Antal:        42
 
 04.             Dato:         20-09-2012
Tema:        Användargränssnitt i industrin
Sted:          Perstorp Specialty Chemicals, Perstorp
Antal:        35
 
 
Energi & Forsyning: Afholdte møder
 01.              Dato:         24-01-2012
Tema:        Energi & Forsyning – Opstartsmøde
Sted:          COWI, Vejle
Antal:        51
 
02.              Dato:         24-10.2012
Tema:        SRO standardisering i forsyningsvirksomheder
Sted:          Schneider-Electric, Kolding
Antal:        60
 
 
I alt 601 (389) deltagere til arrangementerne. En stigning på 54,5% i forhold til forringe år.

Faggruppe aktiviteter og GAPP arrangementer
 
GAPP kurser
 • 24-09-2012:Modul 1+2+6
 • 08-10-2012: Modul 3+4
 • 09-10-2012: Modul 5+7
 • 23-10-2012: Modul 8+9
 
 • 29-03-2012:Modul 1+2+6
 • 24-04-2012: Modul 3+4
 • 25-04-2012: Modul 5+7
 • 26-04-2012: Modul 8+9
 
 • 07-09-2011:Modul 1+2+6
 • 04-10-2011: Modul 3+4
 • 05-10-2011: Modul 5+7
 • 06-10-2011: Modul 8+9
 
Firmakursus: 30-01-2012
 
 
OMAC
Dato:          27-04-2012
Tema:         OMAC – standardization of interfaces
Sted:           Krüger, Søborg
Antal:         39
 
 
 
Afholdte bestyrelsesmøder:
 • 2011-08-31
 • 2011-12-07
 • 2012-02-08
 • 2012-03-26
 • 2012-05-24
 • 2012-08-28
 
Styregruppemøder i Sverige – Etablering og første år:
 • 2010-11-08
 • 2011-02-02
 • 2011-03-01
 • 2011-04-04
 • 2011-05-17
 • 2011-05-31
 • 2011-06-15 Konstituering
 • 2011-08-17
 • 2011-09-15
 • 2011-10-19
 • 2011-12-12
 • 2012-02-06
 • 2012-04-16
 • 2012-06-11
 • 2012-09-03
 
Styregruppemøder Energi & Forsyning:
 • 2012-03-09: Herning Vand
 • 2012-04-13: Aarhus Vand
 • 2012-05-11: Ringkøbing-Skjern Forsyning
 • 2012-06-18: Schneider Electric
 • 2012-09-10: B. V. Electronic
 
Styregruppemøder OMAC / Make2Pack:
 • 2011-04-13: Velux
 • 2011-10-06: Eltronic
 • 2011-11-14: Grundfos
 
Styregruppemøder FOOD:
 • 2012-06-07: Eltronic
 Ad. 4: Regnskab
Det fremlagte regnskab blev godkendt.
 
.
 
 
Ad. 5: Gennemgang af budget for kommende år og kontingent.
Det fremlagte budget blev godkendt og viser at der igen i 2013 vil være et lille overskud.
 
Kontingenterne fastholdes i Danmark:
 • Medlemsvirksomhed: 7.500,- DKK             
 • Medlemsvirksomhed: 2.000,- DKK       (<4 ansatte)                                
 • Medlemsmøder i Danmark: 1.500,- DKK    
Kontingentet har været uændret i 4 år.
 
 
Kontingentet for de svenske virksomheder ændres til:
 • Medlemsvirksomhed: 7.500,- SEK              
 • Medlemsvirksomhed: 2.000,- SEK       (<4 ansatte)                         
 • Medlemsmøder i Sverige: 1.500,- SEK        
 
 
Ad. 6 & 7: Valg af bestyrelse og suppleanter
Den sidden bestyrelse blev genvalgt.
 • Alex Severin, NNE Pharmaplan A/S
 • Lejf Fomsgaard, Grundfos A/S
 • Per Møller Hemmingsen, Siemens A/S
 • Kim Madsen, Crisplant A/S
 • Gert Vestergaard, NIRAS A/S
 • Henrik Lykke Lilleholt, Lemvigh-Müller A/S
 • Carsten Nøkleby, SESAM-World ApS
 
Der blev valgt nye supplanter til SESAMs betyrelse, og de indgår på ligefod med bestyrelsen i arbejdet med at udvikle netværket.
 • Jan Kaihøj, Rockwell Automation A/S
 • Lasse Andersen, Zenit Automation ApS
 • Claus Sass Hvass, Invensys A/S
 • Susanne Synnestvedt
 • Lars Vilandt, Arla Foods
 • Arne Svendsen, Arla Foods
 • Cornelius Olesen, PJD
Ad. 8: Indkomne forslag.
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.
 
Af. 9: Eventuelt
Der fra fra medlemmerne ros til SESAM sekretariatet og formanden for det arbejdet der er ydet. Det er et meget flot resultat, især når der har været økonomisk krise i denne periode.