Generalforsamling 2013

SESAMs generalforsamling

 

Den 09. oktober 2013

 

Afholdes hos

Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

kl. 18:00 – 20:30

25. ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for SESAM.

Dagsorden

 1. Spisning og networking
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden aflægger beretning om SESAM’s virksomhed i det forløbne år
 4. Fremlæggelse regnskab
 5. Gennemgang af budget for det kommende år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen og gøres til genstand for afstemning med bindende virkning, indsendes til bestyrelsen og være i hænde senest 7 dage før den pågældende generalforsamling.

Invitation

Invitationen er udsendt den 18. september 2013.

Ad.1: Der var spisning og networking fra kl. 18:00 – 19:00

Ad.2: Alex Severin, NNE Pharmaplan blev valgt som dirigent

Ad.3: Formandens beretning

SESAM-møder afholdt i 2012/2013

 

 


Tema:        Automation og produktivitet

101.          Dato:         06-12-2012

Tema:        Opgradering og udskiftning af produktions it og automation

Sted:         Lemvigh-Müller, Kolding

Antal:        74

102.          Dato:         13-03-2013

Sted:         Vattenfall, Odense C

Antal:        51

103.          Dato:         19-06-2013

Tema:        Energi management og produktionsprocesser

Sted:          Schneider Electric, Kolding

Antal:        42

104.           Dato:         03-09-2013

Tema:        Produktions it & automation

Sted:          hi[13] messe, Vardevej 1, 7400 Herning

Antal:        57

105.            Dato:         04-09-2013

Tema:        Opbygning af produktionslinjer

Sted:          hi[13] messe, Vardevej 1, 7400 Herning

Antal:        38

106.            Dato:         05-09-2013

Tema:        Opbygning af procesanlæg

Sted:          hi[13] messe, Vardevej 1, 7400 Herning

Antal:        44

107.            Dato:         06-09-2013

Tema:        Erfaring med projektstyring og projektledelse

Sted:          hi[13] messe, Vardevej 1, 7400 Herning

Antal:        17

SESAM Sverige møder

04.            Dato:         20-09-2012

Tema:        Användargränssnitt i industrin

Sted:         Perstorp Specialty Chemicals AB, Perstorp

Antal:        33

05.            Dato:         31-01-2013

Tema:        Automation för hållbar produktion

Sted:         Skånemejerier AB, Malmö

Antal:        56

06.            Dato:         29-08-2013

Tema:        Projektledning av automationsprojekt

Sted:         Tetra Pak,Processing Systems,  Lund

Antal:        32

Energi & Forsyning: Afholdte møder

02.              Dato:         24-10-2012

Tema:        SRO standardisering i forsyningsvirksomheder

Sted:          Schneider Electric, Kolding

Antal:        68

03.              Dato:         27-02-2013

Tema:        BIG DATA – Data Warehouse i forsyningsvirksomheder

Sted:          DANVA, Skanderborg

Antal:        55

04.              Dato:         06-06-2013

Tema:        IT sikkerhed og SRO anlæg

Sted:          DANVA, Skanderborg

Antal:        80

I alt 647 (601) deltagere til arrangementerne. En stigning på 8% i forhold til forringe år.


Afholdte bestyrelsesmøder:

 • 2012-10-24
 • 2012-12-05
 • 2013-02-06
 • 2013-03-20
 • 2013-05-02
 • 2013-05-28
 • 2013-09-11

Styregruppemøder i Sverige:

 • 2012-09-03
 • 2012-11-05
 • 2012-12-03
 • 2013-02-04
 • 2013-04-02
 • 2013-05-13
 • 2013-09-09
 • 2013-09-30

Styregruppemøder Energi & Forsyning:

 • 2012-09-10: B. V. Electronic
 • 2012-11-06: COWI
 • 2012-12-03: Københavns Energi
 • 2013-01-22: Schneider Electric
 • 2013-02-19: Aarhus Vand
 • 2013-05-21: Ringkøbing Skjern Forsyning
 • 2013-08-21: HOFOR

Styregruppemøder OMAC / Make2Pack:

Ingen aktiviteter

Styregruppemøder FOOD:

Ingen aktiviteter

 

 

 

 

 

 

Ad.4: Regnskab

Det fremlagte regnskab blev godkendt

Ad.5: Gennemgang af budget for det kommende år og kontingent

Det fremlagte budget blev godkendt

Kontingent

Kontingenterne ændres til følgende:

Medlemsvirksomhed: 7.500,- DKK

Medlemsvirksomhed: 2.000,- DKK              (< 4 ansatte)

Medlemsmøder i Danmark: 1.750,- DKK

Kontingentet har været uændret i 5 år.

Kontingentet for de svenske virksomheder ændres til:

Medlemsvirksomhed: 7.500,- SEK

Medlemsvirksomhed: 2.000,- SEK                                 (< 4 ansatte)

Medlemsmøder i Sverige: 1.750,-  SEK

Ad.6. & 7: Valg af bestyrelse og suppleanter:

Den siddende bestyrelse blev genvalgt:

Der blev valgt nye suppleanter til SESAM’s bestyrelse, og de indgår på ligefod med bestyrelsen i arbejdet med at udvikle netværket.

Ad.8:

Indkommen forslag:

Som vi snakkede om på HI13 messen, vil jeg hermed gerne stille forslag om, at deltagergebyret for seminarer og kurser reduceres for enkeltmandsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner i samme forhold som kontingentet dvs. i forholdet 2000:7500, hvilket f.eks. vil reducere deltagergebyret for et seminar fra 1850 kr. til 500 kr.

Begrundelsen for forslaget er, at hvor deltagelse i seminarer og kurser kan betragtes som et personalegode, der ikke koster medarbejderen i et større firma noget (bortset fra en belastning af virksomhedens omkostningsniveau), skal indehaveren af en enkeltmandsvirksomhed betale det hele selv bortset fra skattefordelen. Det betyder, at man ofte undlader at deltage, hvorved medlemsskabet af SESAM mister sin værdi. Hvor mange andre ville deltage, hvis de skulle betale det meste af egen lomme incl. transportomkostninger?

Svar på forslag:

Forslaget blev ikke vedtaget.

Deltagelse fra virksomhederne til seminarerne betragtes ikke som et ”personalegode”.

SESAM seminarerne / kurserne er et netværk, hvor der sker en videns udveksling og en formidling samt opdatering til virksomhederne.

Det blev besluttet, at bestyrelsen til næste møde skal drøfte kontingent strukturen.

Ad.9 Eventuelt

Deltagerliste

Navn Firma
Lars Vilandt Arla Foods AmbA
Michael Nielsen Beckhoff Automation ApS
Preben Alstrøm CORE A/S
Leif Fomsgaard Grundfos Holding A/S
Claus Sass Hvass Invensys Operations Managenemt, Wonderware
Henrik Lykke Lilleholt Lemvigh-Müller A/S
Alex Severin NNE Pharmaplan A/S
Cornelius Olesen PJD A/S
Peter Fuglsang Schneider Electric A/S
Per Møller Hemmingsen Siemens A/S
Anne Marie Fromsejer SESAM-World
Carsten Nøkleby SESAM-World