Generalforsamling 24.9 2014

Indkaldelse til SESAM’s 26. ordinære generalforsamling.

Kl.:                  18:00 – 20:30

Dato:               24. september 2014

Sted:                Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

Tilmelding:      Online på www.sesam-world.com/tilmelding-generalforsamling

Pris:                 0,- kr. excl. moms/person for medlemmer af SESAM

Dagsorden

 

  1. Spisning og networking
  2. Valg af dirigent
  3. Formanden aflægger beretning om SESAM’s virksomhed i det forløbne år
  4. Fremlæggelse regnskab
  5. Gennemgang af budget for det kommende år
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen og gøres til genstand for afstemning med bindende virkning, indsendes til bestyrelsen og være i hænde senest 7 dage før den pågældende generalforsamling.

Sidste tilmelding: 19. september 2014.