Invitation til Make2Pack arbejdsgruppemøde: 04-03-2011

Der indkaldes til arbejdsgruppemøde blandt slutbrugere.

Dato: 04-03-2011

Kl.: 9:30 – 14:00

Sted: Arla Foods, Sønderhøj 46, 8260 Viby J

Kontaktperson hos Arla Foods: Kim Stephansen – mobil 8938 2836

Dagsorden:

  1. Fastlæggelse af formål, mål og rammerne for gruppen (Purpose and scope)
  2. Definer arbejdsgruppe (Definition of working group)
    1. Hvorfor anvende OMAC standarder (Why use OMAC “standard”)
    2. Hvordan anvendes standard (How to use the standard)
  3. Næste møde
  4. Eventuelt

Tilmelding: On-line tilmelding