Invitation til sporbarhedsmøde 08. 03 2011

Dato: 8. marts 2011
Kl.: 10:00 – 14:00
Sted: LK fabrikken, Schneider Electric Danmark A/S, Tinvej 1, 4100 Ringsted.
Tilmelding: On-line tilmelding
 
Dagsorden:
 1. Beskrivelse terminologier
 2. Opstilling af model
 3. Fastlæggelse af indholdsfortegnelsen for checkliste
 4. Næste møde
Mål med gruppen og hvad mangler vi
 • Der var enighed om at der manglede nogle guidelines i dag, og de nedenfor nævnte punkter kom på dagsordenen:
 • Beskrivelse af model og terminologier
 • Opstilling af en model, der beskriver sporbarhed i nogle termer og modeller. Se model oplæg på figur 5 bagerst i dette referat.
 • Checkliste der beskriver arbejdsprocessen – et kommunikationsmiddel
 • Hvad er virksomhedens sporbarheds vision?
 • Hvad betyder sporbarhed for den enkelte virksomhed? Overblik og samme sprog.
 • Hvad er Lovkravene
 • Hvad er kundekravene
 • Hvilke data – identificere data – krav til data og validering
 • Dokumentationskrav
 • Proces – maskiner – mennesker
 • Lagring og logning af data
 • Visualisering og tilgængelighed – udlæsning – brugervenlig interface til data.
 • Kvalitetskrav
 • Business case
 • Hastighed for sporbarhed.
 • Indkøbskrav til maskinudstyr – standard for dataudveksling.