Kontingent- og medlemskab

Årligt kontingent (Fra september til august) gældende fra 01.01 2022

Koncernmedlemskab (iflg. CVR regist. inkluderet underliggende virksomhede(r) med samme/eller med forskellige cvr.nr.) 15.000 kr. ex. moms.

Stort Firmamedlemskab (>4 ansatte) 7.500 kr. ex. moms

Lille Firmamedlemskab (<=4 ansatte) 2.000 kr. ex. moms

Uddannelsesinstitution 2.000 kr. ex. moms

Deltagelse i  Faggruppe/Temamøde (max 2 deltagere pr. virksomhed) og workshops er som oftest gratis for medlems virksomheder, og registreringen sker ved tilmelding til SESAM. Der kan forekomme situationer, hvor der skal betales et mindre beløb til forplejning, deltageren vil få tilsendt en faktura på beløbet.

Deltagelsesgebyr for seminarerne er pt. 1.800 kr. ex. moms/deltager. Ingen max deltagelse pr. virksomhed.

Medlemskabet dækker  for perioden 1.9 til 31.8. Ved medlemskab registreres medlems virksomheden med cvr.nr. Det er det registrerede cvr.nr. der er medlem. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til SESAM seminarerne og i Temamøderne/Faggrupperne. Lille Firmamedlemskab vil automatisk blive opgraderet til Stort Firmamedlemskab – hvis der i CVR registret er registreret flere end 4 ansatte. Medlemskab der oprettes i løbet at medlemsperioden, betaler for antal mdr. op til 31.08 – hvor en ny medlemsperiode starter 01.09.

Opsiges medlemskabet , skal dette ske skriftligt, hvorefter der sendes en bekræftelse på modtagelsen af opsigelsen.  Er opsigelsen ikke sket efter gældende regler, dvs. at medlemskabet ikke er opsagt mindst 3 mdr. før den 01.09, pålægges der 3 mdr. opsigelsevarsels gebyr svarende til medlemskabstypen.

Betaling og Valuta : Faktura vil normalt blive tilsendt – hvis ikke beløbet er betalt med betalingskort,  eller der er uoverensstemmelse med beløbet og medlemsdata. Alle priser er opgivet i DKK – For svenske deltagere omregnes pris så det svarer til den danske deltagerpris.

Packml 02