Målsætninger

SESAM-World vil fokusere på at udnytte de horisontale stordriftsfordel som virksomheder må have, ved bl.a. at indføre ny teknologi og nye styringsformer.

Desuden vil SESAM-World fokusere på forbedringer af robustheden af automations og produktions it systemer der understøtter kundeservicen, idet kundeservice er den oplevelse den samlede virksomhed giver kunden. Ikke den enkelte medarbejder, eller den enkelte afdeling. For at opnå dette, stilles der krav om organisatorisk integration mellem alle dele af virksomheden. Dette kan sikres ved at arbejdsgange og informationer flyder frit på tværs af afdelinger og produktionskategorier. Automations og produktions It strategien og den tilhørende infrastruktur kan enten hæmme eller fremme organisatorisk integration. Der er ikke tale om isolerede IT systemer, men om sammenhængende It platforme, hvor informationer flyder frit og kan stilles til rådighed for medarbejdere og kunder, på en måde der er defineret af behovet.  Prisen for manglende It integrationer og mangelfuld organisatorisk integration giver ringe forudsætninger for medarbejderne for at yde kunderne den bedste service.

 Metoder:

 • Gennemgang og fastlæggelse af udvalgte processer på tværs af produktionen, der sikre en optimal drift og giver muligheden for informationsformidling til medarbejdere, kunder og leverandører.
 • Der kan beskrives én fælles integreret automations og IT platform, der sikre at data, filer, dokumenter, programmer, kode, mm altid er tilgængelig for brugerne (medarbejdere, kunder og leverandører). Der etableres en infrastruktur der giver mobil adgang til information.
 • Beskrivelse og etablering af internetløsning der understøtter servicerne over for kunder, leverandører og medarbejdere.
 • Der kan etableres ét fælles produktions effektiviserings system (F.eks. OEE) baseret på fælles interface til maskiner og udstyr i produktionen.
 • Etablering af fælles kompetenceområder, der kan varetage opgaver på tværs af fagområder og produktionsområderne.
 • Etablering af fælles kompetenceområder med færre og fælles automations og IT systemer
 • Sikre en fokusering på udvikling af automations og produktionsområder over for kunder, leverandører og medarbejdere.
 • Sikre en at viden forbliver og forankres i virksomheden, dermed opnås mulighed for at sikre en optimale udnyttelse af ressourcer og optimering af processer.

Systemer:

 • Der kan beskrives én fælles integreret automations og IT platform, der sikre at data, filer, dokumenter, programmer, kode, mm altid er tilgængelig for brugerne (medarbejdere, kunder og leverandører). Der etableres en infrastruktur der giver mobil adgang til information.
 • Beskrivelse og etablering af internetløsning der understøtter servicerne over for kunder, leverandører og medarbejdere.
 • Der kan etableres ét fælles produktions effektiviserings system (F.eks. OEE) baseret på fælles interface til maskiner og udstyr i produktionen.

Organisation:

 • Etablering af fælles kompetenceområder, der kan varetage opgaver på tværs af fagområder og produktionsområderne.
 • Etablering af fælles kompetenceområder med færre og fælles automations og IT systemer
 • Sikre en fokusering på udvikling af automations og produktionsområder over for kunder, leverandører og medarbejdere.
 • Sikre en at viden forbliver og forankres i virksomheden, dermed opnås mulighed for at sikre en optimale udnyttelse af ressourcer og optimering af processer.