Referat fra Make2Pack mødet 29-11-2010

Link til referat i pdf format

Møde data

Dato: 29.11.2010

Kl.: 9:30 – 13:00

Sted: Carlsberg Danmark A/S, Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia

Deltagere

Deltager Firma Mail
Ole Christian Olsen Carlsberg Danmark ole.c.olsen@carlsberg.dk
Dennis Fibæk Hansen Velux dennis.hansen@VELUX.com
Jens Asbjørn Pedersen FLSmidth Automation jeap@flsmidth.com
Kim Stephansen Arla Foods kim.stephansen@arlafoods.com
Lejf Fomsgaard Grundfos lfomsgaard@grundfos.com
Mette Toftgaard Grundfos mtoftgaard@grundfos.com
Per Jensen Bisca pj@bisca.com
Carsten Nøkleby SESAM-World can@sesam-world.dk

Der var flere afbud pga. vejret..

Interesserede

Deltager Firma Mail
Arne Svendsen Arla Foods arne.svendsen@arlafoods.com
Bent Lodberg NKT flexible bent.lodberg@nktflexibles.com
Ernst Madsen Novo Nordisk erma@novonordisk.com
Jan Jørgensen Coloplast dkjjg@coloplast.com
Per Kamp Bang & Olufsen pka@bang-olufsen.dk
Preben Søgaard Danfoss prebens@danfoss.com
Lars Vilandt Arla Foods lars.vilandt@arlafoods.com
Uffe Rasmussen Danish Crown uffe@danishcrown.dk
Lars Kristensen Danisco lars.kristensen@danisco.com

 

Næste møde

Dato: 12-01-2011

Kl.: 9:30 – 14:00

Sted: Grundfos, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro

Kontaktperson hos Grundfos: Lejf Fomsgaard, Grundfos Management, mobil

Dagsorden:

 1. Hvilke standarder er gældende og hvilken sammenhæng er der mellem standarderne
 2. Hvilke udfordringer har vi som virksomheder i brugen af standarderne
  1. Praktiske eksempler
   1. Novo Nordisk
   2. Coloplast
   3. Grundfos
   4. FLSmidth Automation
   5. Velux
   6. Arla Foods
 3. Workshop:
  1. Skab rammerne for kommende GUIDELINES
  2. Fastlæggelse af indholdsfortegnelse
  3. Formål og scope
 4. Næste møde
 5. Eventuelt

 

Mål med gruppen

Udvikling af guidelines

 • Skabe overblik over de gældende standarder i de tre fora: Make2Pack, OMAC og ISA.
 • Beskrive hvordan den enkelte virksomhed forholder sig til specifikke dele af standarden.
 • Beskrivelse af de mulige placeringer af funktionalitet og data.

Hvorfor anvende Make2Pack/OMAC/ISA standarder

På mødet blev der fremsat flere begrundelser for anvendelsen af standarderne.

Operatør:

 •  Genkendeligehed
 • Fleksibilitet, på linie, anlæg og site
 • Bedre fejlfinding

Udvikler

 • Mulighed for skalering
 •  Ressorucer

Mobilitet

 • Flytning af udstyr
 • Udskiftning af udstyr

Indkøb

 • Krav og test specifikation
 • Hurtig indkøring

Kreativitet

 • Fokus på forbedring af forretningsprocesser, frem for udvikling af teknsike løsninger.

Forventinger:

 • Mindre kodning, over engineering kan stoppe.
 • Optimering af proces.

Guidelines:

 • Formulering af guidelines (Værktøj)
 • Opbyg viden og kompetence om standarder.
 • Deltage aktivt ift. OMAC og få muligheden for at påvirke standarden.

Handlingsplan

Er OMAC aktiv

 • Vil der komme et output fra OMAC (Carsten Nøkleby)
 • Hvad er status for OMAC & Wiehenstephan (Carsten Nøkleby)
 • Hvad er der af kontrete aktiviteter i grupperne  (Carsten Nøkleby)
  • OMAC
  • Make2Pack
  • ISA 88.00.02 og ISA 88.00.05
  • WBF  (World Batch Forum)
 • Udsendelse af allerede kendt materiale (Carsten Nøkleby)
 • Hvad er den kommende standard og hvem udvikler den. Spørg Charlotta Johansson, Lunds Universitet og

Kommentare

 • Make2Pack / OMAC aktiviteterne er på et meget lavt niveau.
 • Hvor levedygtig er OMAC.
 • Hvordan er OMAC tilstande ift. maskindirektivet.
 • Hvordan praktiseres standarden, så OEM fortolker standarden ens.
 • Hvordan udbreder vi kendskabet til standarden – VIL VI BRUGE STANDARDEN ?
  • Standarden bruges ikke 100%
  • Der er mangler
  • Egen tolkning
  • Hvordan forholder vi os til identificerede mangler
 • Udvikling at test stub til verifikation af overholdelse af standarden.

Notater fra mødet