Materiale fra seminar om produktivitet

Hermed er materialet fra mødet afholdt hos Vattenfall, Odense

Indlæg fra: CBS &CEBR, Velux, Grundfos, PJD, Chr. Hansen og Dansk Industri samt SESAM-world nu tilgængelige.

Link til præsentationerne