Meeting Minutes – SESAM Sverige

Dagsordning för arbetsgruppsmöte

  1. Syfte
  2. Ekonomi
  3. Medlemmar och Var hittar vi medlemmar
  4. Brainstorming – tema for kommande möten
  5. Utse styrelse
  6. Kalender
Document Företag Format
Meeting Minutes SESAM PDF
Presentation av mötet SESAM Power Point
Syfte SESAM Word