Mission

SESAM_World vil dække et behov, der findes i producerende virksomheder og deres maskin- og systemleverandører for at skabe sammenhængende produktions systemer, baseret på automation og produktions IT platform

En sammenhængende automations og produktions IT platform, der gør det muligt at understøtte følgende behov:

  • Den enkelte har let tilgængelighed til data, systemer og information.
  • Der er til stadighed dokumentation for både materielle og immaterielle værdier.
  • Understøtte vidensdeling i organisationen.
  • Produktionen kan styres optimalt.
  • Organisation og processer kan tilrettelægges effektivt og fleksibelt.
  • Understøtte decentral beslutningskompetence og rammestyring.
  • Øge sammenhængskraften og fleksibiliteten i virksomheden.
  • Muliggøre en mål styret ledelsesformen.
  • Understøtte serviceudbud og betjening af kunderne.
  • Sikre en optimal udnyttelse af ressourcer ved en bedre planlægning.

 

SESAM-Worlds Mission

At være den førende og efterspurgte leverandør af automations og produktions IT strategier, der skaber en forretningsmæssig værdi for kunderne.