Networking

SESAM-World invitere relevante foredragsholdere  til temalagte  arrangementer for medlemmer og interesserede.

SESAM-World sikre, at aktiviteterne styres og koordineres i SESAM og Faggruppe og de tilhørende arbejdsgrupper. Ligesom der findes referater og materiale fra de møder der foregår i SESAM og Faggruppen. SESAM-World sikrer, at viden formidles til SESAMs og Faggruppens medlemmer.

Det er SESAM’s mål at fungerer som det danske videncenter