Faggrupper

Informationssikkerhed. Er du interesseret i at deltage. Så send en mail til info@sesam-world.dk

PackML og Line Controll. Er du interesseret i at deltage. Så send en mail til info@sesam-world.dk

Produktionsdata i Cloud. Er du interesseret i at deltage. Så send en mail til info@sesam-world.dk

 

For at deltage til disse Tema-/Faggruppe møder, kræver det et SESAM medlemsskab. Invitationer udsendes på mail til deltagerne.