SESAM World

Sesam World


Foreningen SESAM nyt

Mange tak for de mange positive tilkendegivelser og opbakning til at videreføre Foreningen SESAM, trods de ulykkelige omstændigheder med formand Carsten Nøkleby´s alt for tidligere bortgang.

Bestyrelsen modtog, på den nyligt afholdte ekstraordinære generalforsamling den 28/9, opbakning til at igangsætte arbejdet med, at finde en ny samarbejdspartner til at medvirke til den videre drift af foreningen SESAM – bestyrelsen takker for tilliden og har startet processen med at finde den rette samarbejdspartner, der kan sikre en bæredygtig fremtid for foreningen.

Vi arbejder på hurtigst muligt at igangsætte vores aktiviteter fra 4. kvartal i år hvor vi vil fortsætte vores virke med at facilitere værdifulde vidensdeling og netværk indenfor automation gennem arbejdsgrupper og konferencer.

Vi vil inden længe række ud med mere information og søge tilkendegivelse af fortsat medlemskab af foreningen SESAM ligesom vi på vores nye adresse https://www.sesamnetwork.dk/ løbende vil give opdateringer.

Vi forventer at kunne udsende kontingentopkrævninger for kommende periode medio november 2023. Vær opmærksom på at opkrævninger kommer fra et nyt CVR-nummer og til den person som er listet som betales i vores medlemsdatabase.

Skulle der i mellemtiden være spørgsmål eller kommentarer kan vi kontaktes på info@sesamnetwork.dk eller via næstformand Henrik Lykke Lilleholt på e-mail: hlli@lemu.dk.