Informations Sikkerhed

Deltag i dette faggruppemøde med fokus på informationssikkerhed i produktionen og de tilhørende industriapplikaitoner.

Få inspiration til hvorledes informationskrav vil påvirke Automations løsninger.

Tema og dato aftales fra gang til gang. Det er kun medlemmer af SESAM der kan deltage i denne faggruppe.

Der sende invitation til ud til de tilmeldte og interesserede medlemmer.