Om SESAM-World

SESAM-World arrangere faglige arrangementer inden for de Automation,Forside 92 møde v2 projektledelse og networking,

SESAM Seminarer

Der afholdes 6-8 seminarer / konferencer inden for automation i produktionen og IT sikkerhed om året. Hos medlemsvirksomhed kan de medarbejdere som netop har interesse i emnet deltage til medlemspris. Der er tale om aktuelle emner, som har bred anvendelse på tværs af produktions sektorer. F.eks. har der været afholdt seminar inden for:

  • IT sikkerhed i proces, pakkeri og warehouse
  • Fremtidens Automations- og produktionsplatforme
  • Indkøb af maskiner og automationsløsninger
  • Brugergrænseflader
  • Produktions IT & Automation
  • Gemensamt språk mellan IT och automation – ISA-95

Der samarbejdes med SESAM Sekretariatets bestyrelse og Styregruppen Sverige om fastlæggelse af temaer og konferencer.

Workshops

I forbindelse med udvalgte seminarer gennemføres der workshops.

Arbejdsgrupper

SESAM-World organiserer frekvensmæssigt arbejdsgruppemøder inden for de angivne fagområder, for at sikre at der ske en god dialog mellem medlemmerne. Målet er at virksomheder med interesse i emnet, som ønsker at møde ligestillede for at diskutere emnet, for dermed i fællesskab at finde ”bedste praksis” for branchen. Det er især vigtigt, at der deltagere medlemmer der repræsenterer forskellige roller: Produktion, rådgivning, leverandør, myndighed, mm.

Målet er, at der udarbejdes vejledninger, skabeloner og/eller tjeklister, der kan styrke medlemmernes forretning.

B2B møder

SESAM-World kan også arrangere business2business møder, mellem medlemsvirksomhederne, hvor de kan få en fortrolig dialog om et emne, en case, et projekt, mm.

SESAM-World kan være med til at etablere konsortier til løsning af givne opgaver.

Hvem kan blive medlem

Et medlemskab af SESAM-World er relevant for alle danske og svenske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og konsulentvirksomheder, der har behov for automatisering eller arbejder med automatisering.

Et medlemskab giver muligheden for at deltage og påvirke arbejdsgruppernes arbejde, seminarer og konferencer.

Yderligere information om medlemskab og kontingent findes her på hjemmesiden