SESAM Seminar 06.12 2012: Opgradering og udskiftning af produktions it og automation

Program i PDF format
Målet med dette seminar er at fastlægge rammen for opgradering og udskiftning af produktions it og automationsløsninger.
Pålidelige produktions systemer til styring, regulering og overvågning er en nødvendighed for at sikre optimal produktivitet – Overall Equipment Efficiency (OEE).Der vil på det kommende SESAM møde være et fokus på produktionsanlæg og det at holde it og automations systemerne opdaterede, så de lever op til kravene til tilgængelighed og pålidelighed. I dag er hovedparten af alle produktionsanlæg med et minimum af kompleksitet afhængige af produktion it og automation.

Produktions it og automations systemerne skal holdes ved lige og software og hardwareplatforme skal opdateres for at sikker optimal drift.

Hvorledes skabes fokus på opgradering og udskiftning af produktions it og automation, for at sikre pålidelige og robuste produktionssystemer. Der vil være indlæg fra danske virksomheder, der vil gennemgå deres erfaringer med opgradering af produktions it og automations løsninger.

Der vil være indlæg der tager udgangspunkt i hvad det kræver af teknisk og organisationen at opdatere software på forskellige områder – en maskine og et anlæg.

Få svar svar på hvorledes opgraderinger håndteres set fra forskellige organisatoriske vinkler?

  • IT afdeling
  • Produktions Tekniske Afdeling
  • Driften
  • Vedligehold

Hvorledes planlægges en opgradering ift. organisationen, set i forhold til opgraderingstype?

  • Software driver og applikation
  • Maskinanlæg
  • Produktionslinje
  • Produktionsfabrik

Få en idé om hvornår der planlægges opgraderinger i forskellige virksomheder, således at det ikke bliver for sent ift. systemernes levetid? Altså undgå, at der kan opstå situationer, der giver manglende tilgængelighed af systemerne og dermed manglende produktion.

Få indsigt i processer der kan hjælpe med til at identificere hvorledes der opnås viden om systemernes reelle tilstand for at vurdere om der skal ske en opgradering?

Få beskrivelser af flere kundecaces og hvorledes de har eller planlægger at håndteret en udskiftning af et essentielt og kritisk system teknisk og organisatorisk?

På gensyn den 6. december 2012

HUSK tilmelding – SIDSTE tilmelding er tirsdag den 04.12 2012

Pris:

SESAM medlemmer: 1.500 kr. excl. moms/deltager

Ikke medlemmer: 3.500 kr. excl. moms/deltager