Kontingent regler

SESAM medlemskab

Faggruppe medlemskab

Ikke medlem

SESAM virksomhedsmedlemskab A

7.500 (2.000) A

Faggruppe virksomhedsmedlemskab:Projektledelse(ie. GAPP) Make2Pack, IT sikkerhed

7.500 (2.000)B

SESAM seminar pr. deltager (pris kan variere)

1.750

1.750

4.000

GAPP kursus pr. dag pr. deltager (pris kan variere)

6.500

4.500

10.000

Alle Priser er i DKK excl. moms. og gældende fra 01.11 2013

A:       SESAM medlemskontingentet faktureres 1.9 for perioden 1.9 til 31.8. Ved medlemskab registreres medlems virksomheden med cvr.nr. Det er det registrerede cvr.nr. der er medlem. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til SESAM seminarer, og SESAM arbejdsgruppemøder til medlemspris.
Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. For enkeltmandsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner er der en speciel pris angivet i parentes.

B:      GAPP opdeles pr. 01.01 2012 i 3 Faggrupper: – Make2Pack, IT Sikkerhed og Projektledelse. For at være medlem af en eller flere faggrupper SKAL virksomheden være medlem af SESAM, herefter kan virksomheden tilmelde sig en eller flere faggruppe der passer til virksomheden. Hvis virksomheden i 2011 har været med i en arbejdsgruppe, f.eks. IT Sikkerhed, skal virksomheden tegne et medlemskab af den eller flere Faggrupper. Hvis ikke virksomheden ønsker medlemskab af en Faggruppe, kan virksomheden ikke deltage i arbejdsgruppen/ -erne mere, og ej heller have adgang til det udarbejdende materiale. Medlemskontingentet faktureres for perioden 1.1 til 31.12. Ved medlemskab registreres medlems virksomheden med cvr.nr. Det er det registrerede cvr.nr. der er medlem. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til GAPP kurser og Faggruppe-/ arbejdsgruppemøder til medlemspris.
Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. For enkeltmandsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner er der en speciel pris angivet i parentes.

For alle medlemskaber gælder det, at virksomheden minimum skal tegne et medlemskab for mindst 1 år ( i medlems perioden 01.09-31.08).

Opsiges medlemskabet ikke efter gældende regler, pålægges der 3 mdr. opsigelsevarsels gebyr svarende til medlemskabstypen. (enkeltmands/ uddannelse : 500 kr. excl. moms, SESAM virksomh. & Faggruppe virksomhed: 1875 kr. excl. moms)

Valuta: Alle priser er opgivet i DKK – For svenske deltagere omregnes pris så det svarer til den danske deltagerpris.