Programmering, emulering og test

Der planlægges et GAPP seminar om programmering, emulering og test af software til styringsformål.

Programmet er ikke fastlagt endnu, så har du input så skriv eller ring til SESAM.