Referat fra IT-sikkerhed 01-02 2011

Referat fra gruppe 1: Metoder, IT Sikkerhedsmøde

Mødedata:

 Dato:                  01-02-2011

Kl.:                       9:00 – 13:30

Sted:                  Rambøll Danmark A/S, Olof Palmes Allé 22, 8200 Århus N

DELTAGERE:

Deltager Firma Mail Arbejds-grupper
1 2 3
Lars Harpøth Dong Energy Studstrupværket lharp@dongenergy.dk X    
Hans Jørgen Seekjær Post Danmark, Østjyllands Postcenter hs7@post.dk X    
Ole Høed Nørlev Rambøll Danmark A/S ohn@ramboll.dk X    
Carsten Nøkleby SESAM World can@sesam-world.dk X X X

 FORHINDRET:

Deltager Firma Mail Arbejds-grupper
1 2 3
Henrik Nielsen Emerson Process Management henrik.nielsen@emersonprocess.com X   X
Erik Gross Jensen Rockwell Automation A/S egjensen@ra.rockwell.com X   X

 

NÆSTE MØDE: 

Arbejdsgruppe 1:      Modeller – Risikostyring, Asset Management, Kommunikation

Dato 25-02-2011
Kl.  9:00 – 14:00
Sted Dong Energy Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup
Deltagere  Alle personer ovenfor

OPGAVER TIL NÆSTE MØDE:

 1. Proces beskrives à liste over emner – (Carsten Nøkleby) – Se figur 1 nedenfor.
 2. Input struktureres (Carsten Nøkleby)
  1. Arla Foods
  2. Schneider Electric
  3. IRAM – BIA & T&VA (anvendes i dag af Dong & Arla Foods)
  4. Andet
  5. Tilgængelighed – fastlæggelse af tidsskala – (Alle)
  6. Konsekvens 3×3 struktureres (1..9) – Business Impact Reference Table (BIRT) – (Carsten Nøkleby)
   1. Omdømme
   2. Ekstra ressourcer
   3. Direkte økonomisk tab
   4. Resume / risikoprofil / rapportering – (Alle)
    1. Skabelon ift. initiativtager / modtager

 DAGSORDEN TIL NÆSTE MØDE:

 1. Gennemgang af procesbeskrivelse
 2. Gennemgang af regneark
  1. Data-opsamling
  2. Data-behandling
  3. Vurder rapportering
  4. Eventuelt

 KOMMENTARER:

Det blev fastlagt at referatet hovedsagelig bliver billeder af notaterne fra tavlen.