SESAM møde 93: Værdien af Manufacturing Execution System – MES

 Link til program i pdf format
On-line Tilmelding

Manufacturing Execution System og produtkionsoptimering — hvad er værdien af et MES system?

Det 93. SESAM møde har fokus på MES systemer og anvendelse af MES systemer.

 

 

Program

08.30 – 09.00
Registrering og kaffe
09.00 – 09.10
 
Velkomst og introduktion
Carsten Nøkleby, SESAM
09.10 – 09.50
 
A proces to select MES vendor and platform – Best practices
Jan Snoeij, MESA International & Logica
09.50 – 10.30
 
Overdragelse og drift af MES system
Jens Bruun og Leif Poulsen, NNE Pharmaplan A/S
10.30 – 11.10
Udstilling og networking
Se listen af udstillere nedenfor.
11.10 – 11.50 
 
MES som styringsværktøj i produktionen
Arne Boye-Møller, Danish Crown A/S
11.50 – 12.30
MES og OEE målinger
Dennis Fibæk Hansen, Velux A/S
12.30 – 13.40
 
Frokost – Udstilling og networking
Se listen af udstillere nedenfor.
13.40 – 14.20
En global MES platform i drift hos Arla – strategier, udbytte for kunderne samt vejen fremad
Arne Svendsen, Arla Foods AmbA
14.20 – 15.00
 
MES systemet har effektiviseret produktion
Poul Gregersen, DLG  
15.00 – 15.30
 
Udstilling og networking
Se listen af udstillere nedenfor
15.30 – 16.10
 
Trinvis implementering af fuld integreret produktions IT system – MES
Kasper Malthe Larsen, Novo Nordisk A/S
16.10 – 16.50
 
Implementering af mini MES løsning hos Chr. Hansen
Lasse Andersen, Zenit Automation
16.50 – 17.00
 
Afslutning
Carsten Nøkleby, SESAM

 

Miniudstilling

Manufacturing Execution System – MES
 Se mini udstillingen, hvor MES produkter vises og gennemgås:

 • Invensys Operations Management
 • Rockwell Automation
 • Siemens
 • Beckhoff
 • Novotek
 • Emerson Process Management

 

 Abstakt

Manufacturing Execution System er et informationssystem der formidler information mellem produktionen og det overordnede administrative system – ERP.

ERP – Enterprise Ressource Planning, er et computer baseret planlægningssystem, som bruges til at styre virksomhedens ordrer, råvarer, arbejdskraft, produkter og finanser.

Manufacturing Execution System er et informationssystem der kan opdeles i forhold til hvilke opgaver systemet løser. MES systemer har flere forskellige anvendelsesområder, og i dag ses 5 forskellige områder:

Produktionsspecifikation

 • Hvordan producerer vi? Masterrecept og parameterstyring.
 • Nedbrydning af produktspecifikke data, så data kan anvendes på det angivne produktionsudstyr.

Produktionsressourcer

 • Hvad kan vi producere? Ressourceplanlægning
 • Hvornår og hvad skal vi producere? Detaljeret produktionsplanlægning.
 • Nedbrydning af produktionsordre og faslæggelse af hvilket produktionsudstyr der skal anvendes til produktionen.

Produktionsafvikling

 • Styring af processen og sekvensen hvorunder et produkt skal produceres.

Produktionskontrol og -optimering

 • Hvor godt producerer vi? Produktivitet, OEE, Downtime management.
 • Produktionsdata fra produktionslinjer opsamles, og data kan bruges til at analysere og optimere produktionen

Produktionsdokumentation & kvalitetskontrol

 • Opsamling af kvalitets–, produkt- og produktions-data.

 

Kom og hør danske virksomheder og deres erfaringer med MES systemer. Hør om de muligheder som store og små virksomheder har ved implementering af et MES system.

Hør om de forretningsmæssige muligheder og de nødvendige teknologier der skal implementeres.

MES systemerne vil for mange virksomheder, store som små, giver nogle forretningsmæssige muligheder i form af produktionsopfølgning og -optimering. Denne produktionsopfølgning vil også give en mulighed for bedre sporbarhed af produkter og råvarer.

Få et billede at de tre hoved typer implementering, der findes i dag og hvilke type de enkelte virksomheder anvender. De tre væsentlig forskellige MES  implementeringstyper er:

1. Manuel dataopsamling (Manuel)

2. Overvågning af produktionsdata (Semi automatisk)

3. Fuldautomatisk produktion (Automatisk)

Kom og hør hvad der sker af standardisering på området, ved at MESA er repræsenteret. Få et billede af hvorledes den internationale standard ISA-95 udvikler sig og hvorledes denne standard kan anvendes som reference ramme for projekterne.

MESA vil give et overblik over de eksisterende systemer og de funktionsmæssige muligheder systemerne stiller til rådighed. Hør om den proces som MESA anbefaler i valget af MES system – og få indsigt i de rapporter som er tilgængelige i valget og implementeringen af MES system.

 Få et indblik i elementer som:

 • Hvad er værdien af MES implementeringen.– business case
 • Hvad er mulighederne forretningsmæssigt
 • Hvem bliver fremtidens leverandør af MES platform  og hvilken platform
 • Få indblik i MES survey

Hør om hvorledes MES projeter er gået fra tekniologi fokus til et større fokus på det forretningsmæssige.

Få et billede af hvorledes viden i produktionen ift. eksisterende Ø-systemer kan udnyttes i opbygningen af et kommende integreret IT system.

 Få input til

 • MES standardisering internt i virksomheden
 • At vælge MES systemplatform
 • Krav til produktionsapparat og data
 • Hvad er udfordringerne for Niche produktion kontra volumen produktion?
 • Hvor fleksibel er et MES system – Hvordan introduceres nye produkter og varianter.
 • Hvad giver MES systemet af muligheder ift. produktionsoptimering, benchmarking, Sporbarhed, mm.

 Kom og mød kollegaer i branchen og få en dialog om MES systemer og deres anvendelse i industrien. Møde også de førende danske leverandører af MES system på en miniudstilling.

Pris:

SESAM medlemmer (også medlemmer i Sverige) 1.500 DKK excl. moms, pr. deltager

Ikke medlemmer: 4.100 DKK excl. moms pr. deltager

Se desuden specifikationer i mødefolderen

På gensyn 31. marts 2011