SESAM møde nr. 96: LEAN & Automation

LEAN og AUTOMATION
Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces?
Fra papir og blyant til digitalisering
On-line Tilmelding
Program i pdf format
Sted: Lemvigh-Müller A/S, Nordager 1, 6000 Kolding
Dato: Tirsdag 22. november 2011
  
 

08:30 – 09:00
Registrering og kaffe
09:00 – 09:10
Velkomst
Carsten Nøkleby, SESAM-World
09:10 – 09:30
Introduktion til Lemvigh-Müller og centrallageret
Anders Gram, Lemvigh-Müller
09:30 – 10:00
LEAN og Operational Excellence
Carsten Holm Pedersen, NNE Pharmaplan
10:00 – 10:45
VELUX Manufacturing Model
Dennis Fibæk Hansen, Velux
10:45 – 11:15
Pause og networking
11:15 – 12:00
Fra Lean til høj automation
Ragnar Oddsson, Valcon
12:00 – 12:45
Erfaring med LEAN i en international koncern
Carsten Ingemann Ibsen, Valcon
12:45 – 13:30
Frokost og networking
13:30 – 14:15
Hvordan skaber man Agility i en stram og strømlinet Lean proces
Benny Poulsgaard, Carletti
14:15 – 15:00
LEAN: Mennesker og maskiner
Caspar Houborg Nielsen, Danfoss
15:00 – 15.15
Pause & networking
15:15 – 15:50
Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN
Per Jensen, Bisca
15:50 – 16:10
Opsamling og læring
Carsten Holm Pedersen, NNE Pharmaplan & Carsten Nøkleby, SESAM-World
16:10 – 17:00
Rundvisning på Lemvigh-Müllers centrallager
Lemvigh-Müller
17:00
Afslutning
Carsten Nøkleby, SESAM-World
 
 
 

 

 

 
 
     

 
Abstrakt
 Lean er skabt for at sikre et flow i produktionen, så man kan producere uden unødig ventetid eller lagerophobning. Et af midlerne til at skabe flow kan være at udnytte maskiner bedre og dermed have styr på OEE målinger. Grundlæggende handler lean altså om fjernelse af spild.
Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean betyder trimmet, og går ud på at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed gennem effektivisering. Men hvordan fungerer det så egentlig, og hvad skal man helt konkret gøre, hvis man vil bruge lean i sin forretning? Hvorledes kan automation hjælpe med at skabe et godt lean projekt og proces?
Hvorledes kan automatisering være en hjælp til at styrke resultaterne af lean principperne. Lean bygger på 5 principper:
 1. Specificer, hvad der skaber værdi for kunden.
 2. Identificer de ikke-værdiskabende aktiviteter, dvs. spild, og eliminer dem.
 3. Skab flow omkring de arbejdsgange, der skaber værdi.
 4. Producer kun det, som kunden ved sin efterspørgsel trækker gennem produktionen
 5. Stræb efter det perfekte ved løbende forbedringer og fjernelse af spild.
 
Målet med mødet er at få udvekslet erfaringer blandt flere producerende virksomheder, og med fokus på følgende:
 • Hvordan kan automation understøtte lean og visa versa?
 • Sårbarheder ved automationsløsninger, der har været igennem en lean proces.
 • Hvilke kulturforskelle er der mellem lean og automation
  • Fastholde fokus og opnå ny kultur – forandringsprocessen.
 • 1. og 2. generations Lean
  • Papir og blyant
  • Data – anvendelse af automatiserede løsninger.
 • 5S proces – hvad er det?
 • Logistik – værdikæde og vareflow.
 • Skabe værdiforøgelse gennem produktionsprocessen.
 • Er Lean nødvendig for at være på markedet i morgen?
 • Hvad skal man passe på ved Lean projekter?
  • What not to do
  • Hvorfor virkede Lean projektet ikke
 • Lean har virksomhedsledelsens fokus, men det har OEE ikke.
  • OEE er bare en delmængde
 • Hvad består et Lean program/projekt af?
 • Hvordan får man gode idéer fra medarbejderne og får idéerne implementeret?
 • Hvad er Lean og hvad er spillereglerne (version 1 og 2)?
  • Workflows
  • OEE
  • 5S
 • Hvilke værktøjer bruges hvornår?
 • Er Lean et værktøj til at få gode idéer?
 
På gensyn den 22. november 2011 hos Lemvigh-Müller A/S; Nordager 1, 6000 Kolding.
 

On-line Tilmelding
 
Program i pdf format