SESAM møde nr. 97: Automationstrend

Automationstrend – Udviklingsværktøjer til automation
Program i pdf format
Sted: Syddansk Universitet, Teknisk Fakultet, Auditorium, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Dato: Torsdag den 8. marts 2012
Pris:
For SESAM medlemmer 1.500 kr.ex moms/deltager
Ikke medlemmer 4.100 kr.ex.moms/deltager
.
08:30 – 09:00
Registrering og kaffe
09:00 – 09:10
Velkomst
Carsten Nøkleby, SESAM-World
09:10 – 09:50
Hvad skal vi forvente fremover?
Anders Bøgild, Syddansk Universitet
09:50 – 10:25
Fremtidens trend til Automationssoftware i den Globale Verden.
Henrik Larsen og Henrik A. Iversen, Idé-Pro
10:25 – 10:55
Pause og networking (Mini udstilling)
10:55 – 11:35
Mobilitet og anvendelse af smartphones
Anders Rolann & Sten Nornes, Evikali
11:35 – 12:15
Automation – future trends and innovation
Siemens
12:15 – 13:00
Frokost og networking (Mini udstilling)
13:00 – 13:40
Prisudvikling på automationsprojekter
Niels Nyhus, i2r
13:40 – 14:20
I fremtiden er det applikationerne der er i centrum og ikke hardware
Franck Pagnoux & Flemming Hansen, Schneider Electric
14:20 – 14:55
Fremtidens automations platform
Michael Nielsen, Beckhoff
14:55 – 15.10
Pause & networking (Mini udstilling)
15:10 – 15:50
Fremtidens systemintegrator skal beherske mange kompetencer
Ole Høed Nørlev, Eltronic
15:50 – 16:25
Effektiv og bæredygtig udvikling af automations løsninger
Hans Egermeier og Philipp Wallner, B&R
16:25 – 17:00
Planning for the Decades
Henrik Clausen, Heptagon
17:00
Afslutning
Carsten Nøkleby, SESAM-World
.
Udviklingsplatforme til automation
Det kommende SESAM møde har fokus på fremtidens udviklingsværktøjer til automation. Hvad kan vi forvente at se af muligheder i fremtiden i forhold til udviklingsplatform?
Bliver der mulighed for at få mere fælles og standardiserede udviklingsværktøjer der kan adskille hardware og software, således at kode kan afvikles på forskellige hardwareplatforme (SmartPhone, PC og PLC)? Der er et stigende behov for globale virksomheder, at de får muligheden for at vælge f.eks. PLC platform i forhold til en geografisk placering af et anlæg.
Få svar på om udviklingsværktøjerne vil kunne anvendes bredt i forhold til automationsudstyr (I/O, PLC og SCADA). Altså er udviklingsværktøjerne ved at ændre sig til DCS systemer, hvor der er sammenhæng mellem alle tre dele: SCADA; PLC og I/O.
Få svar på hvorledes automations udviklingsværktøjer udvikler sig i forhold til håndtering af mere komplekse projekter med mange involverede parter. F.eks. hvorledes kan flere udviklere arbejde på samme projekt, og sikre versionering og konfigurering af software moduler?
Hvorledes vedligeholdes udviklingsværktøjer og hvorledes sikres at de kan håndtere allerede kørende udstyr?
Få information om hvilke typer kompetencer fremtidens udvikler skal have for at kunne anvende de fremtidige udviklingsværktøjer til SmartPhone, PC og PLC. Hvad kræves af uddannelse og hvorledes opgraderes nuværende medarbejdere?
Kom og få et billede af hvad slutbrugere stiller af krav til udviklingsplatforme, og de tilhørende automations systemer i fremtiden.
Hvorledes understøtter værktøjerne
 • Infrastruktur: Hvad er mulighederne for anvendelse af forskellige kommunikationsformer og protokoller?
 • System arkitektur: Hvorledes understøttes automationsanlægges komponenter som I/O, PLC og SCADA?
 • Åbenhed: Kan hardware udstyr fra andre leverandører håndteres og hvordan?
 • Modularisering: Hvad er mulighederne for at modulariser og på hvilke niveauer ift. ISA 88 referencemodellen?
 • Standardisering: Følges standarder og hvilke standarder skal vi forvente er under forandring?
 • Simulering: Kan der simuleres på udviklingsplatformen?
Spørgsmål til leverandørerne
 • Hvorledes håndteres kundekrav til udviklingsplatformen, og hvorledes håndteres kundernes specielle krav og hvorledes indbygge disse i grundsystem?
 • Hvor hurtigt kan medarbejdere uddannes i udviklingssystemet? Og hvor hurtigt kan slutkunden uddannes og få en forståelse af systemet?
 • Hvorledes er licens politik også i forhold til virtualiserede løsninger?
 • Kan systemet implementeres i små skridt, så det passer i en fremtidig helhed?
 • Har de danske kunder indflydelse på udviklingen?
 • Kan der skiftes version problemfrit? Kan skiftet også ske selv med kundespecifikke moduler?
På gensyn 8. marts 2012
Program i pdf format