SESAM sekretariatet

Link til dokument i pdf format: Year_2020_workshop

Det er SESAM’s mål at fungerer som det danske videncenter, hvor information, erfaring og praktiske resultater vedrørende sammenkobling af produktionsudstyr udveksles og formidles til danske virksomheder i såvel national som international sammenhæng.

SESAM bidrager med viden information om rationalisering, automatisering og integrering af produktionsudstyr i danske virksomheder, for derved at sikre og øge virksomhedernes indtjening. Dette opnås ved:

 • At fremme relevant udvikling og anvendelse af sammenkobling af produktionsudstyr.
 • At arbejde for at placere sammenkoblingen af produktionsudstyr fornuftigt i offentlighedens bevidsthed.
 • At afholde medlemsmøder.
 • At udsende medlemsbladet SESAM-Nyt.
 • At give information om kurser og seminarer.
 • At samle information fra tidsskrifter o.lign.
 • At informere om internationalt arbejde (EU projekter, ISO, IEC, m.fl.) med relation til system integration.

 

SESAM har eksisteret i sin nuværende form siden 1993, og har i dag mere end 130 medlemsvirksomheder.

SESAM vil være en førende aktør inden for vidensdeling i forhold til områderne automatisering, produktion, proces,  IT og projektledelse.

Vi ønsker at formidle viden og erfaring mellem virksomhedsmedlemmerne, myndigheder, standardiseringsorganisationer, m.fl. Her kan du være med til at styrke kompetencerne og få ny viden, der kan være til gavn for dig og din virksomhed.

SESAM tilbyder vidensdeling og services inden for forskellige faglige områder, med relation til automatisering og  sammenkobling af produktionsudstyr. Der er tale om følgende fokus områder:

 • Automatiseringsteknologi og standarder (SESAM)
 • Projektstyring og –ledelse af automationsprojekter (GAPP)
 • Automatisering og IT til fødevareindustrien (FOOD)
 • Automatisering og IT til energi og forsyningssektoren (ENERGI)

 

Læs mere om de enkelte grupper på de kommende sider.