SESAM semiar 27-02-2013: BIG DATA – Data warehouse i forsyningsvirksomheder

Program i pdf format

On-line tilmelding

Få svar på nogle af spørgsmålene:

  • Hvad er BIG DATA?
  • Hvorledes kan data udnyttes mere effektivt?
  • Hvad vil det betyde for forretningsprocesser?
  • Hvad vil det kræve af data disciplin og data struktur?

Målet er at hjælpe forsyningsvirksomheder i at udnytte data bedre for at optimer deres forretning. Målet med dette seminar er at fastlægge en projektramme, der skal give en metode og værktøjer til at skabe en platform for BIG DATA i den enkelte forsyningsvirksomhed, der vil sikre forretningsmæssige muligheder.

BIG DATA er en måde at behandle og håndtere store datamængder fra mange datakilder på en hurtig og effektiv måde.  Det handler om at suge viden fra en kontinuerlig strøm af informationer fra mange datakilder, hvilket vil give forsyningsvirksomheder mulighed for at koble driftsdata fra SRO anlæg med fjernaflæsning, CRM, Økonomi, optimeringsprogrammer, mm.

BIG DATA kan hjælpe med at ændre forsyningsvirksomheder i forhold til it systemer, forretningsprocesser og kultur.  Det vil få indflydelse på  data disciplin og data governance. Altså, det er vigtigt at erkende at fremtidens krav til anvendelse af it og BIG DATA ikke kun har indflydelse på teknologier, men i særdeleshed organisation og forretningsprocesser. Organisationen kan blive en barriere, derfor  bliver det  nødvendigt at fokusere på kommende forretningsprocesser og automatisering af disse.

Computerkræfter bliver mere og mere kraftige og det giver mulighed for større analytisk indsigt.

BIG DATA vil være et effektivt middel til at kunne håndtere de kommende krav om dokumentation af effektivisering.  Altså BIG DATA kan være en hjælp til at kunne varetage det øgede krav om rapportering til Forsyningssekretariat, Danmarks Miljø Portal, mm.

BIG DATA kan være en måde at sammenkoble data fra mange datakilder, der vil give mulighed for at kunne analyser forbrugsmønstre, og dermed optimere driften derefter.

Nogle af udfordringerne bliver struktureringen af de mange forskellige datakilder og –formater.  Her vil dette seminar prøver at undersøge hvorledes vi blandt forsyningsvirksomheder kan finde en fælles datastruktur fremadrettet.

Der er flere undersøgelser der viser at virksomheder i dag udnytter meget få procent af deres data effektivt. BIG DATA er en proces og nogle værktøjer til at dykke ned i de resterende mange data.

Forsyningsvirksomhederne kan betragte sig selv som producerende virksomheder, der skal tilpasse sig markedskræfterne.

På mødet vil der blive enb gennemgang af hvorledes udvalgte forsyningsvirksomheder har opbygget et data warehouse til at konsolidere data fra forskellige datakilder. Hør om deres erfaringer og deltag i den workshop, der skal være med til at skabe et fælles projektoplæg der skal sikre ensartet datastrukturering og standardisering.

Kom og være med til at give input til et fælles initiativ mellem SESAM og DANVA  (DDV) om at forme et projekt, der skal give en metode og værktøjer til at skabe en platform for BIG DATA i den enkelte forsyningsvirksomhed.

Kom og mød kollegaer i branchen og få en dialog om BIG DATA og anvendelse af data fra mange datakilder og hvorledes der kan videndeles mellem forsyningerne for at opnår fælles forståelse for data– og informationsbehov.

På gensyn 27. februar 2013