SESAM Seminar 22. april 2014

Tilmelding

Program i Pdf

SESAM Seminar nr. 109

Tema: Indkøb af maskiner og automationsløsninger

Dato: 22. april 2014

Kl.: 09:00 – 16:00

Sted: Arla Foods, Sønderhøj 14, 8260 Viby J.

Abstrakt:

Hvordan skaber vi større værdi i vores samarbejde med leverandørerne af maskiner, udstyr og automationsløsninger? Få et billede af hvordan din virksomhed kan finde potentielle optimeringsmuligheder i forbindelse med indkøb eller levering af maskiner, udstyr og automationsløsninger?

De fleste virksomheder og organisationer kan spare penge, og samtidig opnå markante konkurrencefordele ved, at styrke relationerne og kravene til deres maskin- og automationsleverandører. Det kræver imidlertid, at fokus flyttes fra kortsigtet optimering af indkøbspriser, til en mere langsigtet optimering af virksomhedens produkter og produktion gennem hele værdikæden.

Til det formål har indkøberne, om det er medarbejdere fra produktion, udvikling, indkøb, brug for effektive værktøjer og metoder, der kan sikre at de nødvendige krav til processer og udstyr er tilgængelige og forstået.

Hør hvorledes forskellige virksomheder har fastlagt en række initiativer, der gør det muligt at implementere, realisere og målstyre inden for køb af maskiner, udstyr og automationsløsninger & produktions it.

Årsagen til at der ofte ikke er fokus på indkøbsprocessen af udstyr, maskiner og automation er at det er svært at vise besparelsen, på grund af blandt andet:

 • Manglende gennemsigtighed af omkostninger på tværs af organisationen – mekanisk, elektrisk, bygning, automation, it.
 • Manglende fælles forståelse af det nuværende udviklingsforløb i forbindelse med automation og indkøb af udstyr.

Hør på seminaret tilsvarende om leverandørernes erfaringer, og hvad de ønsker af samarbejde i forbindelse med leverancer af udstyr og automationsløsninger.

Forventninger og krav til leverandører

På dette seminar vil der blive givet præsentationer på forskellige virksomheders krav og forventninger til udstyrs-, maskin- og automationsleverandører.

 • Hør om forskellige virksomheders indkøbsstrategi hvad angår udstyr, maskiner og automation
 • Får et billede af de krav som leverandørerne skal leve op til
  • Indkøbsstrategi generelt
  • Hvad skal leverandørerne leve op til i forhold til leverance, teknologi, service og vedligehold?
  • Hvad skal leverandørerne blive bedre til?
  • Hvorledes vælges en ny leverandør, og hvad er vigtige konkurrenceparametre: kvalitet, leveringssikkerhed, pris, teknologi,  og andre vigtige parametre?
  • Hvorledes arbejdes der med rammeaftaler for leverandører?
  • Hør om de forventninger der er til der fremadrettede samspille mellem kunde og leverandørerne.
  • Få et bud på brugen af leverandører fremadrettet.

Indkøbsstrategi

Hør om enkelte virksomheders fastlæggelse og implementation af indkøbsstrategi:

 • Hør hvorledes indkøbspraksis for maskiner, udstyr og automation kan fastlægges.
 • Få en idé til at skrive indkøbsstrategi for maskiner, udstyr og automation.
  • Definer indkøbsstrategien – krav til automation,
  • Nøglepersoner involveres for, at sikre at strategien kan blive forankret i hele organisationen.
  • Få inspiration til optimering af leverandørudvælgelsen og det efterfølgende samarbejde, samt optimeret anvendelse af virksomhedens indkøbsressourcer.

Hør om hvorledes forskellige virksomheders indkøbsstrategi er gjort operationel og er blevet realiseres.