SESAM Seminar nr. 102: Produktivitet – Automation og arbejdsproduktivitet

Program i PDF format

On-line tilmelding

SESAM Seminar nr. 102, afholdes den 13. marts 2013 hos Vattenfall A/S, Odense.

Formålet med mødet er at se på produktiviteten i danske virksomheder og hvorledes de enkelte virksomheder har formået at forbedre produktiviteten blandt andet ved at automatisere deres processer.

Kom og hør Grundfos, Chr. Hansen, Velux, PJD Production Performance, Copenhagen Business School + Cebr, Dansk Industri og Vattenfall erfaringer og resultater med automation og arbejdsproduktivitet. Få et billede af hvilke tiltag din virksomhed kan gøre for at øge produktiviteten

De internationale økonomier befinder sig i et uvejr, og det er således vigtigt at sikre at arbejdsproduktiviteten bliver forbedret for at kunne klare sig i den internationale konkurrence. Resultatet af dårlig produktivitet i danske virksomheder er lavere indtjening og heraf for høj pris på varerne. Dette er en uheldig cocktail for virksomheder der operere på et globalt marked, hvor prisen ofte er en afgørende parameter.

Få et billede af hvor produktive danske virksomheder er i forhold til udenlandske virksomheder. Få desuden et billede af hvilke brancher, der har mulighed for at forbedre produktiviteten ift. udenlandske virksomheder.

Produktivitet er mål for udnyttelse af indsats i en produktionsproces. I en mere kompleks produktion kan det være svært at få et overblik over indsatsen ift. det output der kommer af processen. Hør hvordan forskellige virksomheder har analyseret og forholdt sig til optimering af en kompleks proces.

Få svar på om automation er vejen til optimering af produktionsprocesser og produktionsflow i virksomheder. Er det muligt med intelligent styring af maskiner og dataopsamling samt integration af administrationen, muligt at øge ikke blot produktivititeten; men også øge overblikket i virksomheden. Kan der ved denne fokusering på automatisering også opnås andre forbedringer, så som øget kvalitetskontrol og dokumentation.

Få indsigt i hvorledes der skal arbejdes på alle niveauer i organisationen for at reducere omkostninger, optimere oppetiden, så vel som at øge den samlede produktion og performance.

Hvilke krav vil der fremover blive stillet til dataopsamling for at identificere Overall Equipment Effectiveness, Linje effektivitet og maskine effektivitet.

Har vi i Danmark ikke investeret nok i nyt udstyr og ny teknologi for at forbedre produktiviteten? Er resultatet heraf, at vi lider af stigende vedligeholdelsesomkostninger, manglende oppetid på udstyr og dermed faldende produktivitet.

Hvorledes er det muligt for virksomheder at skabe produktivitetsstigninger på mere end 10-15%? Hvad har de gjort og hvad har været den tilhørende investering?

Få idéer til hvorledes din virksomhed får et overblik over nuværende kapacitet og mulighed for produktivitets forbedringer.