SESAM Seminar nr. 103 – Energi management

Energi management og produktionsprocesser

Fra mere til bedre brug af energi ved automation

On-line tilmelding

Program i PDF format

Foredragsholdere: Rockwool, SE Big blue, EnergiMidt, 3Tech Automation, DLG, Viegand Maagøe og Schneider Eletrics erfaringer og resultater med energi management, energibesparelser i forhold til produktionsprocesser. Der vil også være gennemgang af cases fra Carlsberg, Flügger og Lantmannen.

 

 • Hvad gør vi når de lavt hængende frugter er plukket?
 • Hvordan kan din virksomhed spare 10 % af sit energiforbrug?
 • Hvordan får vi dokumenteret energi besparelserne?

Energi management er at administrere energiforbruget i detaljer. I dag er der en tæt relation mellem energibesparelser og omkostningsstyring, idet begge dele har direkte indvirkning på virksomhedens bundlinje. At være velinformeret om energiforbruget i en virksomhed, giver mulighed for at overvåge energibelastningerne og -forbrugere, hvornår de bruges, hvad der betales for det aktuelle energiforbrug ved anvendelse af specifikt udstyret. Derudover er der mulighed for overvågning på kvaliteten af dine energikilder. F.eks. vil en dårlig el kvalitet reducere produktiviteten og ikke mindst forkorte udstyrets levetid. Hvilke muligheder er der i dag for monitorering af energikvalitet og energiforbrug?

Energi Management er en støttefunktion, der kan øge produktiviteten i virksomheders og organisationers kerneforretningsområder. Energi Management kan sikre og optimere energiforbruget i forhold til de forskellige installationers funktioner og effektivitet.

Det er muligt i dag for virksomheder at få en teknisk pålidelig installation; men hvorledes sikres det at installationen er energioptimal, og dermed minimere driftsomkostninger. På det kommende møde vil cases, metoder og værktøjer til energi management blive gennemgået og der vil blive givet svar på:

 • Hvem har ansvar for funktionsdygtighed og driftsomkostninger i forbindelse med energiforbrug og identifikation af energibesparelser?
 • Hvilke energibesparende teknologi er tilgængelige og hvad giver de af muligheder for besparelser.
 • Hvorledes indarbejdes energi besparelser og energi management i forbindelse med vedligeholdelse af anlæg?
 • Hvorledes kan installationers værdien øges og styrkes ved fokusering på energi management?
 • Er der finansielle eller tekniske risici?
 • Hvorledes kortlægges, realiseres og dokumenteres energibesparelser?
  • Hvilket detaljerings niveau er nødvendigt for at finde energibesparelser?
  • Hvad kan dokumentation give ift. at finde yderligere besparelser?
  • Hvorfor implementeres energibesparelser ?
   • Hvad kræves der af den teknologiplatform for at sikre energibesparelser?
   • Hvilke kompetencer skal der opbygges for at opnå energibesparelser?
   • Hvilken lovgivning og skatteregler er gældende ?
   • Hvilke tilskudsordninger og afgiftsregler er tilgængelige?

Der kan være tale om udskiftning af ældre udstyr og instrumenter til nye og mere energivenlige produkter. Der kan også være tale om udskiftning til energieffektive kompressoranlæg, ventilationsanlæg, belysningsanlæg, køleanlæg, m.fl.

 • Hvilke krav stilles til maskinleverandørerne om energiforbrug?
  • Hvordan måler vi energi ift. produktion?
  • Energiforbrug pr. produceret produkt
  • Energiforbrug pr. type produkt
  • Sammenligning af produktions steder.
  • Hvilke standarder findes?
  • Hvordan er processen for at opnå energibesparelser?
  • Hvorledes kan energiselskaber være en god samarbejdspartner?
  • Hvilke anbefalinger er der til dokumentation i forbindelse med et energispareprojekt?
  • Hvilken type information og hvilke data?
  • Hvorledes kortlægges energiforbruget og hvorledes identificeres de mulige optimeringsområder?

Få inspiration til at optimere dit anlæg i forhold til energiforbrug.

 • Hvorledes kan automationsanlægget anvendes til f.eks. registrering af energiforbruget, m.m.
 • Automatisering – hvad giver det af energibesparelsesmuligheder?
 • Hvad er mulighederne for at reducere energiforbruget ved automatisering?

Hør om lavpraktiske eksempler, som for eksempel anvendelsen af trykluft, der er dyr energikilder, og som bruges meget trykluft i produktionsvirksomheder i dag. Flere af virksomheder vil have en fordel ved at gennemgå deres trykluft anlæg. Hør om simple værktøjer til beregning af mulige optimeringsmuligheder og dermed energibesparelser.