SESAM Seminar nr. 108

Link til Program

Tema: Fremtidens platform

Sted: Microsoft Development Center Copenhagen, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Dato: Mandag d. 03. februar 2014

Tid: 09:30 – 17.00

ABSTRAKT

Hvad er den fremtidige vision og teknologiske road map for MES, SCADA/HMI og PLC? Kom og være med i diskussionen, og kom med et bud på hvorledes automations platformene forventes at udvikle sig. Hvad vil en fremtidig platforms struktur have af indflydelse på behov for uddannelse, og kompetence opbygning.

Hvilke trends ses for platformene MES, SCADA/HMI og PLC. Deltagelse i de workshops, hvor der skal diskuteres fremtidens automationsplatforme, fremtidens automationstekniker og endelig fremtidens standarder.

Det der tidligere skete på SCADA området, hvor der var mange SCADA systemer på forskellige platforme var, at SCADA hovedsagelig blev HMI grænseflade, og databehandlingen blev flyttet til det overliggende MES system. Hvad sker der med PLC linje styring og processtyring? Flyttes den informations tunge del af applikationen til MES området? Der sker en løbende skred i anvendelsen af platformsteknologien, hvad bruger andre platformene til, og hvad forventer de at anvende platformene til i fremtiden?

Der er nu gået næsten 20 år siden dette udskillelses løb startede, og hvad er det næste der sker inden for produktions IT og automation (MES, DCS, SCADA & PLC).

SCADA systemerne er efterhånden blevet et færdig udviklet og modent produkt, medens MES er under udvikling i forhold til de andre platforms systemer DCS, SCADA og PLC.

Provokerende kan vi spørge

 • Kan MES overtage væsentlige dele af linje PLC funktionalitet i fremtiden?
 • Har de nuværende automationstekniker de nødvendige kompetencer til fremtidens platforme?
 • Er de eksisterende automations standarder tilstrækkelig i forhold til de fremtidige automations platforme?

Målet er, at få gennemført tre workshops og på baggrund af disse workshop få udarbejdet nogle indikationer, og trends om platforms udviklingen på MES, DCS, SCADA og PLC. De tre workshops er:

 • Hvad er fremtidens platforme?
 • Hvad er fremtidens standarder?
 • Hvem er fremtidens automationstekniker?

Vel mødt til det kommende SESAM møde med fokus på fremtidens platforme for automations software – MES, DCS, SCADA, PLC.

Workshop I (Platform)

Vurder platformene i forhold til styring af produktionsudstyr (MES,  SCADA og PLC)

 • Gennemgå de 4 scenarier på figuren.
  • Hvad er udfordringerne?
  • Hvad er mulighederne?
  • Hvad stiller det af krav til integration?
  • Hvilke kompetencer kræves fremadrettet?
 • Hvad giver det af muligheder
  • Fleksibilitet
  • Kommunikations-hastighed
  • Funktionalitet
  • Interfaces

Workshop II Uddannelse/ kompetencer/ forandringsparathed

 • Hvad kræver de fire scenarier af kompetencer?
 • Hvem skal have kompetencen? (internt/ eksternt)
 • Hvad er udfordringen uddannelsesmæssigt og forståelsesmæssigt ved scenarierne?
  • PLC medarbejders forståelse for forretningskrav
  • IT medarbejders forståelse for styringskrav
 • Hvem er fremtidens automations- og produktionstekniker?

Workshop III (Integration/ standarder)

 • Vurder hvilke standarder der kan/ skal anvendes?
  • Hvilke standarder findes?
  • På hvilket niveau kan disse standarder anvendes?
  • Hvor udbredt er standarderne?
  • Er der support og løsninger der bygger på disse standarder?
 • Hvad kræver det af involvering af forskellige parter for at få succes med anvendelse af standard?
 • Hvad er fremtidens integra-tions standarder?