SESAM Seminar nr. 111 d. 11. november

IT Sikkerhed i proces, pakkeri og warehouse.

Hvad findes der af løsningeer i forbindelse med produktions IT med Windows XP operativsystem? Hvad er udfordringen? Hvordan sikres angreb på IT systemer?

Seminaret bliver ligeledes præsenteret af spændende indlæg fra Center for Cybersikkerhed, Danish Crown, Grundfos, Logpoint, Schneider Electric,og Rockwell Automation.

Dato.: 11. november 2014

Sted: Danish Crown, Østbirkvej 2, Lokale 9-10, 8700 Horsens

Kl.: 9:00 – 17:00

Tilmelding

Program i pdf

IT sikkerhed i proces, pakkeri og warehouse

Seminaret har til formål, at give en viden om og forståelse for de problemstillinger, der er til IT udstyr og netværk i et produktionsmiljø. Mødet vil have fokus på praktiske løsninger, og muligheder, og der bliver mulighed for, at høre om de erfaringer forskellige danske virksomheder har gjort sig, i forbindelse med sikkerhed og vedligeholdelse af it systemer og netværk i produktionen. På mødet vil problemstillingen om åbenhed for medarbejdernes adgang til system, kontra den nødvendige sikkerhed for, at forhindre andres adgang til systemerne blive behandlet.

IT system livscyklus er en udfordring set i forhold til it sikkerhed og  de tilhørende konfigurationer af operativsystemer, interfaces og automationsplatforme fra for eksempel Siemens, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric, Beckhoff, B&R, Emerson, etc. En udfordring er, at holde styr på patch opgraderinger af operativsystemer og patch opgradering af automationsplatformene.

Generelt viser analyser at 8/10 af systemerne i producerende virksomheder køre stadig, selv om systemerne er forældet – det er en udfordring.  Det viser sig, at de mange forældede systemer køre lang tid efter at de er erklæret forældet af leverandørerne.

Følgende temaer vil blive berørt på seminaret:

  • Hvorledes kortlægges hardware og software i produktionen?
  • Hvorledes håndteres Windows XP udstyr i produktionen i forhold til it sikkerhed?
    • Risikovurdering
    • Sikkerhedskrav
    • Test af sikkerheden
    • Løsninger (system, procedure og kultur)
  • Gennemgang af cases
    • Hvad er udfordringerne med Windows XP?
    • Hvorledes sikres it systemer på Windows XP platformen?
    • Hvor ligger de største IT risici i forbindelse med produktionsmiljøet?

Få indblik i de procedure, der kan blive nødvendige i forbindelse med anvendelse af IT udstyr på netværket, for at opretholde et givet IT sikkerhedsniveau. F.eks. Anvendelse af IP adresser til download til produktionsudstyr.

Bliv introduceret til forskellige metoder til at gennemføre IT sikkerheds analyser, som ser på systemer, procedure og organisation. Kom og hør om erfaringerne og tal med specialister og kolleger.