SESAM seminar nr. 95

Advanced Control
– Optimering af produktionsproces og produkt pga. historiske data i SCADA og MES systemer
On-line tilmelding
Link til program i PDF format
  
Tidspunkt        . Indlæg
08:30 – 09:00
Registrering og kaffe
09:00 – 09:15
Velkomst
Carsten Nøkleby, SESAM-World
09:15 – 09:45
Introduktion til Krüger og deres erfaringer med optimering af produktionsprocesser
Krüger A/S
09:45 – 10:30
 
Improving Process Performance with on-demand Access to Off-line and On-line Data in Multiple Disparate Sources
Justin O. Neway, Ph.D., Chief Science Officer, Aegis Analytical Corporation
10:30 – 11:00
Pause og networking
11:00 – 11:45
Anvendelse af analyseværktøj til optimering af spraytårn
Pavilion
11:45 – 12:30
Comprehensive Process Performance Optimization
Per Eiland & Cobus van Heerden, Novotek A/S
12:30 – 13:15
Frokost og networking
13:15 – 14:00
Hvilke fordele giver et Advanced Control system ift. optimering af fjernevarmedrift?
 Leif Jacobsen, Seven Technologies
14:00 – 14:45
Nyudviklet metode og teknologi gør det muligt at lytte sig frem til skader i maskiner
Allan Henneberg, CIM Industrial Systems A/S
14:45 – 15.00
Pause & networking
15:00 – 15:45
Automatisering af mekaniske processer på baggrund af analyser af historiske data
Henrik Iversen, Idé-Pro Engineering & Software A/S
15:45 – 16:30
FOSS Proces Touch anvendt til optimering af produktionsproces
Dominique Dréno, FOSS Analytical A/S
16:30
Afslutning
Carsten Nøkleby, SESAM-World

 

 ABSTRAKT

Data er blevet opsamlet og gemt i fremstillingsindustrien i årevis. Analysen af disse data har udviklet sig fra simple manuelle tendens analyser af de enkelte parametre, til analyse af multivariable datasæt. Denne form for analyser er karakteriseret ved Advanced Control og anvendes til optimering af produktionsproces og produkt.
Producerende virksomheder prøver løbende at reducere omkostninger og udnytte eksisterende investeringer i anlæg og udstyr. Der er mulighed for at optimere produktionen ved at analysere eksisterende produktionsdata og tilpasse styringen. På mødet vil der blive vist eksempler på Advanced Control software værktøjer, der kan analysere, overvåge og modellere produktionen og dermed komme med anbefalinger til parameter indstillinger for at optimere produktionsprocessen. Advanced Control værktøjer vil give brugerne mulighed for hurtigt, at identificere, diagnosticere og reagere på unormale hændelser. Der er tale om multivariabel model analyser af lineære og ulineære applikationer. En model kan anvendes til at opnå den bedste justering af processens inputvariable til at drive processens output variable til deres optimale mål.
Få et billede af hvorledes Advanced Control værktøjer indføres og hvorledes medarbejdere uddannes. Hør om hvilke gevinster der har været ved indførelse af et Advanced Control system i forhold til produktionsoptimering og produktoptimering. Få også et billede af hvorledes et Advances Control system kan sikre større operationel effektivitet gennem procesoptimering og kontrol. Hør om hvorledes et Advances Control system kan hjælpe med at skabe et bedre beslutningsgrundlag på basis af modeller bygget på historiske data. Advanced Control systemer kan hjælpe med at køre produktionen og de tilhørende operationer til deres optimale mål. Dermed kan systemerne anvendes til at finde guldkorn pga. allerede registrerede data i SCADA og MES databaser – find sammenhængen mellem procesvariable og fastlægge proces regler.
Advanced Control systemer er software analyseværktøjer, der bygges til at udtrække viden om produktionsprocessen og produktet fra eksisterende historiske proces data. Værktøjerne kan anvendes off-line, men kan også sammenkobles med styringssystemet, og dermed kan der opnås online optimering af processen.
Advanced Control værktøjerne kan arbejde på data fra en lang række datakilder og hør på mødet hvorledes systemerne integreres ved hjælp af ”standard” interfaces som OPC, ODBC, XML, SQL, m.fl.
Få et billede af hvorledes Advanced Control systemer er anvendt på batch, diskrete og kontinuerte processer.
Kom og mød kollegaer i branchen og få en dialog om Advanced Control systemer og deres anvendelse i industrien. Mød også de førende leverandører af Advanced Control system.
 
På gensyn 22. september 2011
On-line tilmelding
Link til program i PDF format