SESAM WEBinar: OPC UA

SESAM WEBinar den 23. juni 2020.

Gratis for SESAM medlemmer. Ikke medlemmer betaler 500 kr. ex moms./deltager

Tidspunkt: Den 23. juni 2020

Kl. 9.00 – 12.00