SRO standardisering i forsyninger 24.10 2012

On-line tilmelding
Program i PDF format
 
Målet med dette seminar er at fastlægge rammen for SRO standardiseringen og på hvilket niveau forsyninger ønsker at standardiser og hvorfor. Få svar på nogle af emnerne:
 
 • Hvorfor standardiser?
 • Hvad er standardiseret?
 • Hvordan er standardiseringsprocessen?
 • Hvad findes der af standarder?
 
SRO standardisering kan omfatter følgende:
 • Fastlæggelse af kompetenceområder
  • Service og vedligehold
  • SRO projektkompetence.
  • SRO og IT platform
  • Kompetence niveau (internt og eksternt)
 • Roller og ansvarsområder (Drift, it og leverandører
 • Opbygning af anlæg
  • Opbygning af anlæg og tavler
  • Betjeningsflader
  • Styringsfilosofi
  • Software og hardware platforme
   • Tavlemateriel
   • Tavlekonfiguration
   • PLC konfiguration
   • SCADA og HMI konfiguration
   • Tag nummerering
   • Rammeaftale med leverandører iht. intern overvågning
 • Krav til data og information
  • Dokumentation
  • Rapportering
   • Projekt
   • Drift
  • Uafhængighed ift. personale og leverandører
 
Få et billede af hvorfor, hvordan og hvad der kan standardiseres på de enkelte niveauer i automationspyramiden.
 
Instrument niveau: Hvilke fordel er der ved at have det samme udstyr på tværs af forsyningen. Hvorledes udvælges og vedligeholdes komponenter til instrument niveauet.
 
PLC niveau: Hvorledes fastlægges standard funktionsblokke, der sikre at den nødvendige information er tilstede ift. styringen fra SCADA niveau.
Hør om niveauet for standardisering fra beskrivelser til udvikling af et PLC bibliotek med fastlagte funktionsblokke. Hør hvorledes disse blokke udvikles og vedligeholdes.
 
SCADA: Hvorledes skabes en standardiseret brugergrænseflade, med farver, symboler, icon layout, struktur og interface til de underliggende PLC systemer. Hvorledes beskrives denne standard og hvorledes kan der udvikles et software bibliotek.
 
Styringsfilosofi: Hvorledes fastlægges en styringsfilosofi, der angiver hvad der sker ved f.eks. Manglende kommunikation mellem PLC og SCADA samt mellem PLC og I/O.
 
Udbud:
Hvorledes håndteres udbud når der er standardiseret på de forskellige niveauer i automationspyramiden.
 
Processen af standardiser SRO: Hvorledes gennemføres en SRO standardiseringsproces og hvad har det betydet teknisk, metodisk og organisatorisk.
 
IT: Hør om den rolle it afdelingerne kommer til at spille fremadrettet ift. SRO standardisering og drift af anlæg.
 
Kom og mød kollegaer i branchen og få en dialog om SRO standardisering og hvorledes der kan videndeles mellem forsyningerne.
 
På gensyn 24. oktober 2012