Sverige: IT-säkerhet i produktion

Länk: Program i pdf-format.
Registrering
Datum: 28. september 2011, kl. 9:00-16:00
Plats: Alfa Laval Lund AB, Rudeboksvägen 1, 221 00 Lund
 
Seminariet syftar till att ge kunskaper och förståelse för säkerhetsfrågor som är kopplat till IT-utrustning och nätverk i en produktionsmiljö. Mötet kommer att fokusera på praktiska lösningar och möjligheter. Det kommer att finnas möjligheter att höra om erfarenheter från olika svenska företag gällande säkerhet och underhåll av utrustning och nätverk för produktion. Vid mötet berörs även. frågan om öppenhet tex. Gällande de anställdas tillträde till systemet kontra den säkerhet som krävs för att hindra andra att få tillgång till system.Teman för mötet
 • Hur stor öppenhet kan man ha i en produktions IT-miljö kontra att ha en “säkert” system?
 • Vilka är utmaningarna finns det med Windows Update?
 • Vilka är problemen med underhåll och uppdateringar?
 • Att hantera uppdateringar av IT-utrustning?
 • Säkerhet mot fientliga attacker, både internt och externt
 • Vem hanterar produktionsnätverket, och vilka problem och möjligheter medför det?
 • Automationsleverantörens erbjudande av säkra system
 • Verifiering och dokumentation av IT-utrustning i produktion.
 • Finns det en skillnad mellan produktions- och administrationsnätverk?
 • Ett IP-nätverk – vad betyder det för säkerheten?
 • Översyn av IT-säkerhet och relaterad teknisk säkerhet
 • Rutiner för korrekt användning av IT-utrustning och relaterade nätverk
 • Hur kan man garantera felfrihet, tex.. nätverksadress fel osv.?
 • Kan genomföra en säkerhetsanalys och vad krävs?
 • Integritetspolicy
 • Bra och dåliga erfarenheter med nätverkssäkerhet
 • Var är den största IT-risker i en tillverkningsmiljö?
 • Har LEAN påverkan på kraven för IT-säkerhet?
 
Vid sammanträdet kommer tekniken för säkerhet att belysas och praktiska råd kommer att ges om hur man kan genomföra dem. Mötet kommer att omfatta säkerhetsanalyser, metoder och tekniker som med fördel kan tillämpas på IT-utrustning i produktionsmiljön för att hindra eller minimera olika typer av attacker. Design av nätverk med en eller flera brandväggar, VPN tunnel mm, kommer också att behandlas på mötet. Dessutom kommer vi att belysa säkerhet i trådlösa nätverk. En titt på krypteringstyper och authenticationsprotokoll. Hur de fungerar och vilka styrkor de måste uppfylla i en produktionsmiljö.
Få inblick i det förfarande som kan bli nödvändiga i samband med användning av IT-utrustning på nätet, för att upprätthålla en viss IT-säkerhet. Eg. Användning av IP-adresser för att ladda ner information till produktionsutrustningen.
Bli introducerad i olika sätt att implementera IT-säkerhet bedömningar av förfaranden och organisation kopplat till systemen.
Kom och hör om erfarenheter och prata med specialister och kollegor.